Niemcy: Dni Katolika

Radio Watykańskie/J

publikacja 24.05.2006 22:44

W Saarbrücken 24. maja rozpoczynają się 96. Dni Katolika.

Do niedzieli 28. maja kilkadziesiąt tysięcy zgłoszonych uczestników weźmie udział w licznych forach dyskusyjnych, imprezach kulturalnych a także Eucharystii i nabożeństwie ekumenicznym. Udział w tradycyjnym, organizowanym już od 1848 roku spotkaniu niemieckich katolików zapowiedzieli także liczni prominenci, między innymi kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz kanclerz Austrii Wolfgang Schüssel. Hasło tegorocznych Dni Katolika brzmi: „Sprawiedliwość przed obliczem Pana”. I właśnie na sprawiedliwość organizatorzy położyli największy akcent. W niemal wszystkich zorganizowanych punktach programu – a jest ich około tysiąca – każdy z uczestników będzie się mógł zastanowić nad sprawiedliwością w Piśmie Świętym i jej odpowiednikiem w życiu osobistym i społecznym. Gospodarz tegorocznych Dni Katolika, biskup diecezji trewirskiej Reinhard Marx zwrócił uwagę na rozwijający się w szybkim tempie kapitalizm, który nie zawsze szanuje ludzką godność. "Nierzadko mamy do czynienia z gospodarką, która zainteresowana jest wyłącznie materialnym zyskiem. Dlatego Kościół powinien stanowczo ale i kreatywnie głosić swoją bogatą naukę społeczną. Dni Katolika są w tej kwestii doskonałym forum". Biskup Marx podkreślił też, że Kościół co prawda nie jest politycznie aktywny, ale powinien być blisko wyzyskiwanego człowieka. Jego zadaniem jest „kształtowanie sumień” w konkretnym świecie i dlatego nie może on dać się zepchnąć do roli emocjonalnej i folklorystycznej. O tym jaką rolę pełni Kościół w dzisiejszym społeczeństwie, będą dyskutowali do niedzieli uczestnicy tegorocznych Dni Katolika.