Lasek kontra Macierewicz

PAP |

publikacja 13.06.2013 18:41

Ekspertyzy pokazują korelację między rejestratorami rozmów i parametrów lotu Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem; zapisy są zgodne i oryginalne - podkreślił w czwartek zespół Macieja Laska. Zarzucił błędy zespołowi parlamentarnemu Antoniego Macierewicza.

Lasek kontra Macierewicz Tomasz Gzell /PAP Przewodniczący Maciej Lasek i Edward Łojek, członek zespołu ds. wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej, w czasie konferencji prasowej zespołu

Czwartkowa konferencja prasowa działającego przy kancelarii premiera i kierowanego przez Macieja Laska zespołu do wyjaśniania opinii publicznej przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej była poświęcona danym z rejestratorów - rozmów w kokpicie oraz parametrów lotu, przede wszystkim wyprodukowanego i po katastrofie odczytanego w Polsce urządzenia ATM QAR. Ekspertyza producenta - przypomniano w czwartek - mówi, że do momentu zderzenia z brzozą nie zarejestrowano sygnału o niesprawności jakiegokolwiek systemu lub urządzenia samolotu.

"Ekspertyzy wyraźnie pokazują korelację, wręcz zgodność między rejestratorem rozmów a rejestratorem parametrów lotu. Jest bardzo dużo parametrów, które występują w jednym i w drugim urządzeniu" - powiedział członek zespołu i specjalista od odczytywania danych Piotr Lipiec. Zaznaczył, że analizy potwierdzają m.in. częstotliwość pracy silników, która jest niepowtarzalna dla każdego lotu. "Mamy pełną zgodność wszystkich zapisów w obiektywnych źródłach informacji, które były na pokładzie tego samolotu" - podkreślił.

Wcześniej w czwartek przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz (PiS) przedstawił ekspertyzę rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która - jak mówił - nie wyklucza, że doszło do ingerencji w nagranie rozmów w kokpicie Tu-154M. Wskazywał też, że nagrania FSB są dłuższe niż te, które otrzymali polscy eksperci, mimo że nazwy plików są takie same. Macierewicz zapowiedział zawiadomienie prokuratury o możliwym fałszerstwie.

Pytany o to Lasek odpowiedział, że nie chce odnosić się do ekspertyz wykonanych przez nieznane mu organizacje, nieznaną metodyką. Natomiast Lipiec przypomniał, że oryginalne nagranie z taśmy magnetycznej rejestratora było wiele razy kopiowane w Moskwie przez przedstawicieli polskich instytucji - kopia Instytutu Ekspertyz Sądowych (pracował dla prokuratury) miała 38 minut i 13,6 sekundy, zaś Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego (dla komisji Millera) - 38 minut i 14 sekund.

"Instytutu Ekspertyz Sądowych potwierdził wiarygodność i oryginalność tych zapisów. Nie ma żadnych różnic" - podkreślił Lipiec.

Lasek przypomniał, że IES stwierdził, iż nagranie na taśmie jest oryginalne, zaś kopie - prawidłowe. Natomiast Lipiec powiedział, że polscy eksperci mieli dostęp do oryginalnych taśm i nie stwierdzili żadnych śladów wskazujących na braki w zapisie. "Więc twierdzenie o manipulacji jest oczywiście bezpodstawne" - dodał.

Eksperci zespołu Laska odnieśli się też do niektórych stwierdzeń, jakie zespół Macierewicza zawarł w raporcie opublikowanym w kwietniu 2013 r. "Zespół parlamentarny przedstawia błędną interpretację zapisu rejestratora parametrów lotu firmy ATM. Ta interpretacja służy do uzasadnienia teorii katastrofy, które nie mają podstaw w materiale dowodowym" - podkreślił Lasek. Dodał, że mimo prośby specjaliści zespołu Macierewicza nie przedstawili żadnych dowodów, na których oparli swoje wnioski.

Odnosząc się do twierdzenia z raportu zespołu parlamentarnego, że samolot nigdy nie znalazł się niżej niż 20 metrów, Edward Łojek z zespołu Laska powiedział, że taka teza "nie wytrzymuje konfrontacji z ekspertyzą ATM". Zarzucił zespołowi Macierewicza powoływanie się nie na dane radiowysokościomierza, lecz na zapis wysokości z urządzenia TAWS (służy do ostrzegania przed niebezpiecznym zbliżaniem się ziemi), które jednak obarczone jest dużym błędem - na niskim pułapie sięgającym 15 metrów. Łojek przypomniał, że Tu-154M zszedł poniżej 20 metrów nad poziomem lotniska ok. 1,6 km od progu pasa startowego, a potem przez moment znajdował się nawet trzy metry poniżej poziomu lotniska (przed lotniskiem znajdowało się zagłębienie terenu). "Subiektywne wybieranie informacji z ekspertyzy prowadzi do nieprawdziwych wniosków" - podkreślił Łojek.

Zarzucił też zespołowi parlamentarnemu "swobodną interpretację" danych o wibracji silników, polegającą na odrzuceniu możliwości wywołania drgań przez dostające się do silników fragmenty drzew ścinanych przez samolot. Dowodem na to, że do silnika wpadły gałęzie jest trajektoria lotu i zdjęcia przyciętych drzew - mówił Łojek. Ocenił też, że uwzględniając prędkość lotu i zasysanie powietrza przez silnik, nieprawdopodobne jest twierdzenie, że pęd powietrza odrzucił te elementy poza obręb wlotu powietrza.

Łojek nawiązał też do zarzutu, że w raporcie komisji Millera usunięto pół sekundy z zapisu rejestratorów. Tłumaczył, że rejestrator ATM zapisuje dane z opóźnieniem 1,5 sekundy, co wynika z tego, że informacje najpierw są gromadzone i buforowane, potem kompresowane i dopiero przesyłane do pamięci. "W związku z tym wszystkie dane, które były dostępne w ciągu ostatnich 1,5 sekundy lotu, zostały zapisane tylko i wyłącznie na taśmie magnetycznej. Z tych taśm te dane zostały odzyskane i dołączone do zapisu danych z rejestratora ATM, dzięki czemu uzyskano kompletny zapis parametrów lotu" - powiedział Łojek. Jak dodał, porównanie parametrów zapisanych w pamięci urządzenia ATM i na taśmach dwóch innych rejestratorów parametrów lotu "pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, że zapis ten nie budzi wątpliwości i jest wiarygodnym materiałem dowodowym".

Łojek zaznaczył też, że można mówić o błędach załogi Tu-154M chociażby dlatego, że prędkość opadania samolotu była ponad dwa razy większa niż powinna - w ciągu 55 sekund samolot zszedł o 382,6 metra, czyli średnia prędkość opadania wynosiła 7 metrów na sekundę, choć prawidłowa powinna wynosić 3,3 metra na sekundę.

Lasek zapowiedział, że jeszcze w czerwcu pod adresem fakty.smolensk.gov.pl zostanie uruchomiona strona internetowa zespołu.

Tymczasem Antoni Macierewicz zapowiedział, że eksperci kierowanego przez niego zespołu ds. katastrofy smoleńskiej na piśmie odpowiedzą na zarzuty stawiane przez zespół Macieja Laska. Według posła PiS eksperci zespołu Laska "robią wodę z mózgu opinii publicznej".

Macierewicz podczas konferencji prasowej w Sejmie odniósł się do czwartkowej konferencji Laska i współpracujących z nim ekspertów.

"Profesor Kazimierz Nowaczyk razem ze współpracownikami przygotowują szerszą odpowiedź pisemną, która zostanie przekazana polskiej opinii publicznej, ale najpierw oczywiście przewodniczącemu Laskowi" - zadeklarował polityk PiS.

Ocenił, że zespół Laska w czwartek znowu "koncentrował się na próbie udowodnienia winy polskich polityków". "To rzecz nieodpowiedzialna, karygodna" - stwierdził.

Macierewicz zarzucił ekspertom współpracującym z Laskiem, że opierają się przede wszystkim na zapisach danych z rosyjskich czarnych skrzynek, które - jego zdaniem - mogły być zmanipulowane. Podkreślił, że nikt nigdy nie zakwestionował danych z systemu TAWS i FMS.

"Są przynajmniej cztery główne wersje zapisów czarnych skrzynek. Wbrew temu co mówi pan Lasek, Rosjanie dawali różnym instytucjom różne zapisy co długości i zawartości merytorycznej. Inne zapisy dostał Instytut Ekspertyz Sądowych, inne zapisy dostali urzędnicy, którzy robili to na rzecz komitetu śledczego Federacji Rosyjskiej, inne zapisy otrzymała petersburska firma, która robiła także analizę na rzecz komitetu śledczego" - powiedział.

Zaznaczył, że zapis ostatnich minut w materiałach, którymi dysponowały instytucje rosyjskie, jest dłuższy o 20 sekund. Macierewicz zapowiedział, że zespół parlamentarny złoży zawiadomienie do prokuratury ws. możliwości sfałszowania kopii nagrań z czarnych skrzynek Tu-154M.

Macierewicz zarzucił zespołowi Laska także, że nie sięgnął do części materiałów, które znalazły się w załączniku do raportu komisji Jerzego Millera - rosyjskiej ekspertyzy ws. wysokościomierzy.

"Okazuje się, że wysokościomierz radiowy ma dwojakiego rodzaju uszkodzenia. Wtórne, które nastąpiły na skutek uderzenia w ziemię i pierwotne, które nastąpiły na skutek wstrząsów jakie nastąpiły wcześniej. Wysokościomierz radiowy, na którym opiera się pan Lasek był od pewnego momentu zepsuty" - powiedział.

Dodał, że Lasek pokazuje trajektorię lotu, ale nie pokazuje "surowych danych" zapisanych na czarnych skrzynkach, pokazuje jedynie przeliczone dane. "Pan Lasek nie dysponuje tymi danymi. Wysokościomierz radiowy od kluczowego momentu wstrząsów, które zostały spowodowane przez eksplozje nie wskazywał już właściwie danych" - stwierdził Macierewicz.

Polityk PiS przytoczył na konferencji ekspertyzę firmy ATM, która jest producentem skrzynki parametrów lotu. "Eksperci ATM opisują, że skrzynka QAR nie nagrywała do końca, ponieważ półtorej sekundy przed końcem skończyło się jej nagrywanie, w związku z tym ją rozszerzono o zapis wzięty z czarnych skrzynek (rosyjskich-PAP). Ostatnie sekundy zostały dolepione, dodane do zapisu skrzynki ATM QAR" - powiedział Macierewicz.

Uznał, że wibracje w samolocie nie mogły być spowodowane tym, że do silnika dostały się gałęzie drzewa. "Samolot musiałby uderzyć w drzewo. Nie ma na to żadnych dowodów, co więcej nie ma żadnych badań, analizy silników" - powiedział szef parlamentarnego zespołu.