Caritas aktywizuje bezrobotnych

KAI

publikacja 14.06.2006 05:56

W Warszawie rozpoczęło działalność Biuro Aktywizacji Bezrobotnych (BAB).

Projekt "Upowszechnianie rozwiązań organizacyjnych i programowych pomocy osobom bezrobotnym - Współpraca dla pracy" jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i realizowany od 1 września 2005 do 28 lutego 2007. Podobne biura Caritas prowadzi w Lublinie, Zielonej Górze, Legnicy i Gliwicach. Caritas poprzez rozwijającą się sieć BAB pragnie dostosować swoją ofertę usługową do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych. Osoba bezrobotna w biurze otrzyma wsparcie psychologiczne. Pracownicy biura, troszcząc się o indywidualne podejście do bezrobotnego, będą starali się mu pomóc w odzyskaniu wiary w siebie, nawiązaniu relacji z innymi i, wreszcie, podjęciu zatrudnienia. Więcej informacji o projekcie i funkcjonowaniu biur można znaleźć na stronie www.bab.caritas.pl.