Rumunia: Powstanie pierwszy uniwersytet katolicki?

Radio Watykańskie/J

publikacja 17.06.2006 22:01

O nauczaniu religii oraz możliwości rozwoju w Rumunii szkół i uniwersytetów katolickich rozmawiał z władzami tego kraju kard. Zenon Grocholewski.

Prefekt Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego odwiedził Rumunię na zaproszenie tamtejszego ministra edukacji. Dyskutowano między innymi o możliwości otwarcia pierwszego uniwersytetu katolickiego. Kard. Grocholewski zaznacza, że życzliwość władz stwarza dobry klimat dla działalności Kościoła w Rumunii. Kard. Grocholewski podkreśla, że władze Rumunii chciały „przedyskutować różne problemy związane z nauczaniem religii katolickiej w szkołach, a także dotyczące szkół katolickich i uniwersytetów”. W Rumunii katolicy stanowią zaledwie 6% mieszkańców, 85% to prawosławni. - Niemniej jednak po upadku komunizmu, Rumunia bardzo mocno się otworzyła, gdy chodzi o tendencje demokratyczne, a także pewną wrażliwość na wartości moralne, religijne i etyczne – mówi kard. Grocholewski. Jako znak tego otwarcia wskazuje 3 wydziały teologiczne działające na uniwersytetach państwowych. Teologia Kościoła łacińskiego wykładana jest w Bukareszcie, natomiast na uniwersytecie w Kluż są dwa wydziały teologii: rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej. Prefekt Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego podkreśla, że wydziały te kwalifikowane są jako Instytuty Wyższej Wiedzy Religijnej. Na poziomie akademickim otrzymują dwa stopnie akademickie: pierwszy po trzech latach, a drugi odpowiednio po pięciu latach nauki. Po takich studiach wychodzą ludzie przygotowywani głównie do nauczania religii. Mówiąc o otwarciu Rumunii na wartości religijne kard. Grocholewski wskazuje, że nie dotyczy ono tylko katolików. W Kluż jest wydział teologii protestanckiej, a w Bukareszcie swój wydział teologiczny mają baptyści. – Ta otwartość dotyczy także nauczania religii. Mimo, że katolicy stanowią mniejszość prawo gwarantuje im obecność lekcji religii w szkołach. Niejednokrotnie żeby taka lekcja mogła się odbyć trzeba łączyć uczniów z różnych klas - wskazuje kard. Grocholewski. Prefekt Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego podkreśla też dużą otwartość Rumunii na szkoły katolickie. Jak dodaje, jest ich więcej niż szkół prawosławnych. „Gdy chodzi o stosunek prawosławnych do Kościoła katolickiego to właśnie jest najlepszy w Rumunii – stwierdził kard. Grocholewski na zakończenie swej wizyty w tym kraju.