Rzym: Obrady Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim

Radio Watykańskie/J

publikacja 20.06.2006 22:46

W Rzymie obraduje 75. posiedzenie ROACO - Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim.

Rozpatruje ono 28 różnych projektów duszpasterskich, najwięcej z Ukrainy. Jak stwierdził ks. Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich przewidziana jest ponadto dyskusja na temat szkolnictwa katolickiego w Galilei. W Izraelu działa 37 szkół katolickich, z czego 23 znajdują się w Galilei. Są one w części finansowane przez państwo. Osobny temat obecnego posiedzenia stanowi sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Iranie. W tym 70 mln kraju żyje ich obecnie 90 tys. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego ks. Nitkiewicz przypomniał, że przed rewolucją islamską w 1979 r. liczba ta była trzykrotnie wyższa. Najwięcej jest tam obecnie Ormian apostolskich. Liczbę katolików szacuje się na 7 tys. Należą do Kościołów ormiańsko-katolickiego, łacińskiego i chaldejskiego. Mają 4 biskupów, 13 księży i 23 siostry zakonne. Wspólnota chrześcijańska w Iranie jest bardzo uboga, ponadto żyje w społeczeństwie rządzonym wg zasad Koranu. Tym bardziej więc potrzebuje naszej solidarności – podkreśla ks. Nitkiewicz.