Ksiądz-pilot dziekanem Sił Powietrznych

KAI

publikacja 28.06.2006 06:09

Biskup polowy Tadeusz Płoski mianował dziekanem Sił Powietrznych ks. ppłk. Janusza Radzika, proboszcza parafii wojskowej w Radomiu.

Nowo mianowany dziekan ma licencję pilota samolotowego turystycznego i jest pilotem drugiej klasy szybowcowej. Posiada także "Odznakę szybowcową z diamentem". Ks. ppłk Radzik ma "na koncie" 375 godzin za sterami szybowca i 70 godzin za sterami samolotu tłokowego CESNA. Po raz pierwszy ks. Radzik za sterami szybowca usiadł będąc jeszcze uczniem II klasy liceum w 1986 r. Należał wówczas do Aeroklubu Łososina Dolna k. Nowego Sącza. Obecnie jest członkiem Aeroklubu Orląt w Dęblinie i Aeroklubu Radomskiego, posiada "Świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej". Zdaniem ks. Radzika to, że jest pilotem szybowcowym ułatwia mu posługę duszpasterską wśród lotników. - Myślę, że odbierają mnie jak "swojego", uważają, że jestem jednym z nich - uważa kapłan. Nowy dziekan Sił Powietrznych przedtem był kapelanem 9. Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności dla Wojsk Lotniczych w Mrągowie i pełnił posługę w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku, gdzie miał okazję kilka razy latać samolotem MIG 21. Był także kapelanem w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, kapelanem Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Pełnił posługę duszpasterską podczas misji pokojowej UNDOF na Wzgórzach Golan. Obecnie ks. ppłk Radzik jest kapelanem 2. Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Radomiu i 1. Komendy Lotniska. Jest kapłanem Diecezji Rzeszowskiej. Posługę w Ordynariacie Polowym WP rozpoczął w 1992 r. Od 1 września 1998 r. funkcję dziekana Sił Powietrznych pełnił ks. płk prał. Józef Srogosz, proboszcz parafii wojskowej w Poznaniu. Ks. płk Srogosz został obecnie mianowany wikariuszem biskupim - koordynatorem ds. weteranów i kombatantów. Dowódcą Sił Powietrznych jest gen. broni pilot Stanisław Targosz.