Niezwykła symfonia w Oświęcimiu-Brzezince

Urszula Rogólska/ Robert Karp: www.diecezja.bielsko.pl

publikacja 24.06.2013 12:17

Przy Bramie Śmierci byłego obozu zagłady KL Auschwitz II-Birkenau, 12 tys. osób słuchało polskiej premiery muzycznego dzieła "Cierpienie Niewinnych", które napisał Kiko Argüello - założyciel Drogi Neokatechumenalnej.

Niezwykła symfonia w Oświęcimiu-Brzezince Robert Karp Kiko Argüello - kompozytor symfonii "Cierpienie Niewinnych" i założyciel Drogi Neokatechumenalnej był obecny podczas polskiej premiery dzieła

Na zakończenie 362. Zgromadzenia Konferencji Episkopatu Polski, które odbywało się w Krakowie, w niedzielę 23 czerwca jego uczestnicy przyjechali do Oświęcimia Brzezinki. Tutaj, nieopodal Bramy Śmierci byłego obozu zagłady KL Auschwitz II - Birkenau, razem z 12 tys. osób z całej Europy, Ameryki Północnej i Izraela, biskupami, rabinami i członkami Drogi Neokatechumenalnej wysłuchali celebracji symfoniczno-katechetycznej „Cierpienie Niewinnych”.

Obecny był również Kiko Argüello, kompozytor symfonii, inicjator Drogi. Celebracji przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, obchodzący w tym dniu złoty jubileusz kapłaństwa.

Symfonię w hołdzie ofiarom Holocaustu i niewinnym ofiarom całego świata wykonała licząca około 200 osób orkiestra pod dyrekcją Pau Jorquera. Słowo wstępne wygłosił Stefano Gennarini, katechista odpowiedzialny za Drogę w Polsce. Zaznaczył, że jest to miejsce „gdzie chciano wymazać z oblicza ziemi naród wybrany, święty korzeń Izraela, świadka działania i objawienia Boga w historii ludzkiej”.

Słowa pozdrowienia dla uczestników celebracji od papieża Franciszka przekazał biskup Tadeusz Rakoczy - biskup diecezji bielsko-żywieckiej, na której terenie znajduje się były hitlerowski obóz zagłady. W liście papież zapewnił o modlitwie o to, by „ta inicjatywa przyniosła wiele owoców we wzmacnianiu więźniów w szacunku i przyjaźni między chrześcijanami i Żydami, aby okropności, które w tym miejscu zostały popełnione, nie mogły się więcej powtórzyć”.

Biskup Rakoczy, dziękując za zorganizowane spotkanie i liczną obecność uczestników celebracji, przypomniał, że Oświęcim jest miastem pokoju, niezwykle przyjaznym dla pielgrzymów i turystów. Przyznał, że nad historią tego miejsca, nie z winy jego mieszkańców, wisi dramat przeszłości z lat II wojny światowej. "Niech wszyscy ci, którzy piszą zagranicą, gdziekolwiek, o >polskich obozach koncentracyjnych<, zaprzestaną tego wszystkiego i przeproszą za to, co robią nie wiadomo z jakich powodów” – apelował ksiądz biskup wśród oklasków zgromadzonych.

Głos zabierali także obecni rabini, podkreślając wagę wydarzenia dla głębokiego pojednania między „dwoma ludami Przymierza”.

Kompozytor Kiko Argüello zwrócił uwagę, że jednym z centralnych motywów jego dzieła są śpiewane słowa modlitwy „Słuchaj Izraelu”. - W tym miejscu wiele matek widziało, jak zabijano ich dzieci, kobiety żydowskie płacząc śpiewały "Shema Israel", tę modlitwę tak ukochana przez Izraela – mówił.

Na zakończenie spotkania, kard. Dziwisz zwrócił uwagę, że w symfonii zawarta była cząstka „tak bardzo niesymfonicznego cierpienia niewinnych”. "Nie da się ukryć, że nie chodzi tu tylko o muzykę. Tutaj jeszcze może bardziej wymowne jest miejsce. Jeśli symfonia mówi o cierpieniu niewinnych, to miejsce, na którym jesteśmy, nie tylko mówi, ale nawet wręcz krzyczy w imieniu milionów ofiar" – mówił kardynał, błogosławiąc na koniec zebranych.

Po polsku odmówiono modlitwę za naród wybrany, ułożoną przez Jana Pawła II, a hołd ofiarom Holocaustu złożono modlitwą El Ma’ale Rahamim, w której prosi się za duszami wszystkich zamordowanych z powodu prześladowania ludu żydowskiego. Odśpiewał ją rabin Chaim Adler, kantor Wielkiej Synagogi w Jerozolimie.

Na zakończenie jeszcze raz odśpiewano wspólnie, stojąc, fragment symfonii z najbardziej dramatycznym przesłaniem i wymową – "Shema Israel".

Pięcioczęściowa symfonia „Cierpienie niewinnych” została wystawiona w wielu miastach świata - w Watykanie w obecności Benedykta XVI, w Jerozolimie, Galilei, Betlejem, Paryżu, Düsseldorfie, Madrycie, Chicago, Bostonie i w roku 2012 w Lincoln Center w Nowym Jorku w obecności trzech tysięcy Żydów i 35 rabinów.

W niedzielnej celebracji symfonii „Cierpienie niewinnych” wzięło udział również sześciu kardynałów: Stanisław Dziwisz, Kazimierz Nycz, Christoph Schönborn z Wiednia, Paul Josef Cordes, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”, Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich i Paolo Romeo z Palermo.

Wśród rabinów i osobistości żydowskich z Izraela, Ameryki Północnej i Europy byli m.in. przewodniczący Żydowskiego Komitetu Międzynarodowego ds. Relacji Międzyreligijnych i odpowiedzialnego za relację między Izraelem i Stolicą Apostolską, rabin Angel Kreimann-Brill, przewodniczący Latynoamerykańskiego Centrum dla Dialogu i Współpracy między Żydami i Chrześcijanami; rabin David Metzger; rabin Shmuel Gamliel; rabin Moshe Y. Levkovitz przewodniczący Afikim; Joshua Eblis, główny rabin Katowic; Shalom Bahbout wielki rabin Neapolu; Shlomo Hoffmeister, rabin Wiednia; Zoltan Radnoti, rabin Budapesztu; rabin Brain Opert z Milnerton w RPA.

Symfonię „Cierpienie niewinnych” będzie można usłyszeć również 25 czerwca w Lublinie, podczas ceremonii nadania tytułu doktora honoris causa Kiko Argüello na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Senat Uniwersytetu chciał podkreślić wkład współinicjatora Neokatechumenatu w odnowę Kościoła posoborowego. W uzasadnieniu nadania tytułu zostało podkreślone, że Droga Neokatechumenalna „jako forma inicjacji chrześcijańskiej, niesie na cały świat akcje ewangelizacyjną, staje w obronie wartości życia ludzkiego, godności osoby ludzkiej jak również małżeństwa chrześcijańskiego i rodziny.”

27 czerwca celebracja symfoniczno-katechetyczna odbędzie w Opera House w Budapeszcie. Przewodniczyć będzie kardynał Péter Erdő.