Jan Paweł II - sługa miłosierdzia a nie tylko głosiciel

md (jk) BP KEP

publikacja 06.10.2006 12:29

„Jan Paweł II - sługa miłosierdzia" - tak brzmi hasło VI Dnia Papieskiego, obchodzonego 15 października, w przeddzień 28. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

„Jan Paweł II nie był tylko głosicielem prawdy o miłosierdziu. On stał się autentycznym sługą miłosierdzia” – podkreślają biskupi w liście pasterskim na 8 października, niedzielę poprzedzającą uroczystości. Episkopat kieruje uwagę wiernych na papieską encyklikę o Bożym miłosierdziu ("Dives in misericordia", 30 XI 1980). W niej to Jan Paweł II „Chrystusową przypowieść o synu marnotrawnym woli dostrzegać jako przypowieść o Miłosiernym Ojcu. Często wraca do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Obydwie przypowieści stanowią jedną całość o miłosiernym Bogu, o pełnym miłości miłosiernej człowieku”. Jan Paweł II w całym nauczaniu ukazywał Boga bogatego w miłosierdzie, a także człowieka, który jest naszym bratem. Mówił o miłosierdziu, ale i sam je czynił. Najjaskrawszym tego przejawem było spotkanie z zamachowcem Ali Agcą. „Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego nie jest przypadkowe. Zagrożona jest godność człowieka przez brak miłosiernej miłości” – piszą biskupi. „Dwa bowiem są zagrożenia, które stoją przed współczesnym człowiekiem: pokusa całkowitej autonomii wobec Boga, a więc i niedostrzeganie Jego miłosiernej miłości, a także egoizm, a więc i obojętność w stosunku do człowieka”. Na pytanie, co może uratować ludzką godność, biskupi odpowiadają: „Miłosierna miłość i cywilizacja miłości, o którą stale wołał Jan Paweł II”. Miłosierdzie jest darem dla człowieka. Trzeba doświadczyć miłości miłosiernej Boga, by móc ją później przekazywać innym – piszą biskupi. Wskazują na osobiste doświadczenie Karola Wojtyły, o którym pisze On w swej książce „Pamięć i tożsamość”: „Objawienia Siostry Faustyny, skoncentrowane na tajemnicy Bożego miłosierdzia odnoszą się do czasu przed drugą wojną światową. To właśnie ten czas, w którym powstawały i rozwijały się owe ideologie zła, jakimi były nazizm i komunizm. Siostra Faustyna stała się rzeczniczką przesłania, iż jedyną prawdą, zdolną zrównoważyć zło tych ideologii jest ta, że Bóg jest Miłosierdziem – prawda o Chrystusie miłosiernym”. Ustanowione przez Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowskich Łagiewnikach jest testamentem Papieża dla Ojczyzny i całego Kościoła. Jest znakiem wołającym o „wyobraźnię miłości”. Za pontyfikatu Jana Pawła II odrodziła się polska „Caritas”, podejmująca wiele inicjatyw społecznych. Owocem pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny w 1999 r. stała się Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziś służy ona przeszło tysiąc sześciuset młodym Polakom, pochodzącym ze środowisk niezamożnych, którzy dzięki pomocy Fundacji mogą dalej rozwijać swoje zdolności intelektualne. „Dzielmy się miłością” – to zawołanie Dni Papieskich powinno być stale podejmowane w życiu. Podobnie jak słowa Papieża: „Starajmy się być prawdziwymi sługami miłosierdzia”. Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r. zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. Organizuje go Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Corocznie towarzyszy mu inne hasło. Począwszy od roku 2001 były to: „Pontyfikat Przełomów”, „Jan Paweł II – Świadek Nadziei”, „Jan Paweł II – Apostoł Jedności”, „Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju”, „Jan Paweł II – Orędownik Prawdy”. Sympozja, koncerty, różne inne imprezy, a teraz – po śmierci Papieża – także modlitwa o rychłe wyniesienie na ołtarze Wielkiego Polaka, to istotne elementy Dnia Papieskiego. Działające w ciągu całego roku kapituły przydzielają z okazji tego dnia szczególne nagrody imienia Jana Pawła II w 4 dziedzinach: promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza; osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej; propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz tzw. TOTUS medialny - dla upamiętnienia bpa Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach.