Anioł Pański: O nienaruszalności małżeństwa

KAI

publikacja 09.10.2006 06:33

Nienaruszalności małżeństwa, opartego na związku mężczyzny i kobiety oraz znaczeniu miłości w takim związku poświęcił swe rozważania przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI.

Nawiązując do czytań liturgicznych, przypadających na tę niedzielę, 8 października, zwrócił uwagę na świętość tego sakramentu i jego nierozerwalność, potwierdzoną przez samego Jezusa. Po odmówieniu modlitwy maryjnej i udzieleniu błogosławieństwa apostolskiego wszystkim zgromadzonym na Placu św. Piotra Papież pozdrowił w różnych językach pielgrzymów przybyłych z Włoch i zagranicy, m.in. z Polski. Publikujemy cały tekst rozważań Ojca Świętego: Drodzy Bracia i Siostry! W tę niedzielę Ewangelia przytacza nam słowa Jezusa na temat małżeństwa. Na pytanie, czy mąż może legalnie oddalić własną żonę, jak to głosiło prawo mojżeszowe (por. Pwt 24,1), odpowiedział On, że było to ustępstwo, poczynione przez Mojżesza z powodu "zatwardziałości serca", podczas gdy prawda o małżeństwie sięgała "początku stworzenia", gdy "Bóg - jak jest to zapisane w Księdze Rodzaju - stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem" (Mk 10, 6-7; por. Rdz 1,27; 2,24). I Jezus dodał: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela" (Mk 10, 8-9). Taki jest pierwotny plan Boga, jak o tym przypomniał także Sobór Watykański II w konstytucji "Gaudium et spes": "Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona i wyposażona w prawa przez Stwórcę, powstaje na mocy przymierza małżeńskiego. (...) To sam Bóg jest twórcą małżeństwa (...)" (nr 48). Myślę o wszystkich małżonkach chrześcijańskich: dziękuję wraz z nim Panu za dar sakramentu małżeństwa i zachęcam ich do zachowania wierności ich powołaniu w każdym okresie życia, "w radości i bólu, w zdrowiu i chorobie", jak obiecywali sobie w czasie obrzędu sakramentalnego. Oby świadomi otrzymanej łaski małżonkowie chrześcijańscy mogli budować rodzinę otwartą na życie i zdolną do wspólnego przeciwstawiania się licznym i złożonym wyzwaniom naszych czasów. Dzisiaj szczególnie potrzeba ich świadectwa. Potrzeba rodzin, które nie dadzą się ponieść współczesnym nurtom kulturalnym, inspirowanym hedonizmem i relatywizmem i będą gotowe przede wszystkim do pełnienia z wielkodusznym oddaniem swego posłannictwa w Kościele i w społeczeństwie.

W adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" sługa Boży Jan Paweł II napisał, że "sakrament małżeństwa (...) czyni małżonków i rodziców chrześcijańskich świadkami Chrystusa «aż po krańce ziemi», prawdziwymi i właściwymi «misjonarzami» miłości i życia" (nr 54). Misja ta skierowana jest zarówno do środka rodziny - zwłaszcza w służbie wzajemnej i w wychowaniu dzieci - jak i na zewnątrz: wspólnota domowa jest mianowicie powołana do bycia znakiem miłości Boga do wszystkich. Jest to misja, którą rodzina chrześcijańska może wypełnić tylko wtedy, gdy podtrzymuje ją łaska Boża. Dlatego kiedykolwiek konieczna jest modlitwa, aby nigdy nie zmęczyć się i trwać w codziennym wysiłku dotrzymywania zobowiązań podjętych w dniu ślubu. Na wszystkie rodziny, a zwłaszcza te, które przeżywają trudności, przywołuję macierzyńskiej opieki Maryi Panny i Jej małżonka Józefa. Maryjo, królowo Rodziny, módl się za nami! Po odmówieniu modlitwy i udzieleniu zgromadzonym błogosławieństwa apostolskiego Ojciec Święty pozdrowił zgromadzonych po włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i polsku. W naszym języku Papież powiedział: "Pozdrawiam wszystkich Polaków. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Raz jeszcze zachęcam do tej modlitwy. Jak pisał Jan Paweł II: «Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości» (Rosarium Virginis Mariae, 1). Niech ta modlitwa będzie dla wszystkich źródłem wielu łask. Niech Bóg wam błogosławi". Po włosku Benedykt XVI pozdrowił m.in. ponad 350 młodych "misjonarzy" z różnych parafii, stowarzyszeń, ruchów i wspólnot diecezji rzymskiej, którzy w poprzednich dniach wraz z kilkoma księżmi, siostrami zakonnymi i seminarzystami wzięli udział w trzeciej edycji "Misji młodych dla młodych", zwanej "Jezus w centrum". Pogratulował im "radosnego głoszenia Ewangelii na ulicach i placach, w szkołach i szpitalach i w miejscach rozrywkowych oraz zachęcił do wytrwania w tym stylu misyjnym przez całe życie.