Święto Szałasów w Częstochowie

PAP/Rzeczpospolita/a.

publikacja 11.10.2006 06:19

Po raz pierwszy od 65 lat odbyły się w Częstochowie uroczyste obchody żydowskiego Święta Szałasów, upamiętniające 40-letnią wędrówkę Żydów po pustyni po wyjściu z Egiptu.

Modły z tej okazji odprawił naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Uroczystości odbyły się w ramach trwającego tam od poniedziałku międzynarodowego kongresu Światowego Związku Żydów Częstochowian i ich Potomków. Wzięło w nich udział m.in. ponad 200 uczestników kongresu. Żydowskie Święto Szałasów (zwane również Sukkot lub Świętem Kuczek) trwa tydzień. Zgodnie z tradycją ortodoksyjni Żydzi mieszkają w tym czasie w specjalnych, ozdobionych zielenią szałasach. W tych dniach świętowane są też zbiory plonów. Podobny szałas stanął na dziedzińcu częstochowskiego liceum plastycznego. Przez cały czas trwania kongresu w szałasie serwowane jest koszerne jedzenie.