Bose: Ekumeniczne sypozjum

Radio Watykańskie/J

publikacja 11.10.2006 09:33

Ekumeniczna wspólnota monastyczna w Bose na północy Włoch ogłosiła komunikat końcowy z 14. ekumenicznego sympozjum duchowości prawosławnej.

Odbyło się tam ono w dniach 14-20 września. To doroczne spotkanie wspólnota organizuje pod patronatem prawosławnych patriarchatów Konstantynopola i Moskwy. W tym roku przybyli na nie z kilkunastu krajów naukowcy różnych wyznań oraz biskupi prawosławni i katoliccy. Jednym z uczestników był kard. Achille Silvestrini, emerytowany prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich. Na sympozjum złożyły się dwie sesje: o tematyce bizantyjskiej i rosyjskiej. Pierwsza dotyczyła nauczania XIV-wiecznego teologa greckiego Nikolaosa Kabasilasa o liturgii. „Eucharystia była dla niego przede wszystkim opowiadaniem o miłości Boga do człowieka” – powiedział Enzo Bianchi. Założyciel i przeor ekumenicznej wspólnoty w Bose podkreślił, że chrześcijanie winni stać się ludźmi Eucharystii, potrafiącymi odnajdywać autentyczne drogi wzajemnej komunii. Jedynie wówczas będą wiarygodni w spotkaniu z tymi, którzy należą do innych religii albo są religijnie obojętni. Drugą sesję sympozjum poświęcono działalności misyjnej Cerkwi rosyjskiej. Mówiono o prawosławnych misjach prowadzonych w poprzednich stuleciach na terenie środkowej Azji i Syberii, aż po Kamczatkę i Alaskę. Dziś, po dramatycznych doświadczeniach ateizmu państwowego XX wieku licząca 143 mln mieszkańców Federacja Rosyjska znowu wymaga misji. Kraj potrzebuje odbudowy moralnej. Stawia to nowe zadania misyjne przed Kościołem prawosławnym. Wspólnota monastyczna w Bose planuje już 15. z kolei ekumeniczne sympozjum duchowości prawosławnej. Odbędzie się ono za rok (16-19 września 2007 r.).