Watykan: Potrzeba solidarności z mieszkańcami wsi

Radio Watykańskie/J

publikacja 20.10.2006 09:42

Ojciec Święty zachęcił społeczność międzynarodową do większej solidarności z mieszkańcami wsi. W Watykanie opublikowano papieskie przesłanie do dyrektora Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. W jej rzymskiej siedzibie odbyły się 16 października główne uroczystości Światowego Dnia Wyżywienia.

Przy okazji dziesiątej rocznicy wizyty Jana Pawła II w siedzibie FAO Benedykt XVI dokonał bilansu działań podejmowanych w kwestii wyżywienia przez społeczność międzynarodową. Zbyt często ograniczają się one wyłącznie do spraw technicznych i społeczno-gospodarczych, pomijając czynnik ludzki. Papież zaapelował o angażowanie społeczności lokalnych w decyzje odnośnie do używania gruntów. Priorytetem w planowaniu przestrzennym winna być działalność, która nie prowadzi do nieodwracalnych szkód w przyrodzie oraz dobrze wpisuje się w tkankę społeczną, kulturową i religijną poszczególnych wspólnot. Ojciec święty upomniał się o przyznanie należnego miejsca rodzinom wiejskim. Inwestycje w sektorze rolniczym winny je aktywizować, a nie sprzyjać hedonizmowi i materializmowi. Przyszłym pokoleniom trzeba przekazać nie tylko umiejętności techniczne, ale także wartości środowiska rolniczego. Potrzebna jest współpraca i solidarność poszczególnych państw. Bez niej może dojść do ograniczenia, a nawet uniemożliwienia pracy międzynarodowych organizacji, które usiłują zwalczać głód i niedożywienie – przestrzegł Benedykt XVI.