Ukraina: Ks. Niemiec biskupem pomocniczym w Kamieńcu Podolskim

Radio Watykańskie/J

publikacja 22.10.2006 00:22

Benedykt XVI mianował ks. Jana Niemca biskupem pomocniczym łacińskiej diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie.

Biskup nominat ma 48 lat. Urodził się w Rzeszowie i ukończył seminarium w Przemyślu. Od 2001 roku jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim. „W 1992 roku bp Ignacy Tokarczuk posłał kilku księży z diecezji przemyskiej do pracy w diecezji kamieniecko-podolskiej. Rok wcześniej otwarte tam zostało nowe seminarium. Od tego czasu jestem w tym seminarium, jako prefekt, wykładowca, wychowawca. Jeździłem również do kilku parafii” – mówił w Radiu Watykańskim biskup nominat. Swój pobyt na Ukrainie uważa za „cudowny czas i cudowne doświadczenie zetknięcia z ludźmi i Kościołem, który był prześladowany i cierpiący, ale pozostał bardzo wiernym Chrystusowi, bardzo świeżym i pełnym otwarcia na kapłana i Ewangelię. Bp nominat Jan Niemiec powiedział, że data jego sakry nie została jeszcze ustalona. Za hasło biskupiej posługi chce obrać zawołanie swego patrona, Jana Chrzciciela, Ecce Agnus Dei – oto Baranek Boży: wskazanie na Chrystusa, który gładzi grzechy świata. Nowomianowany pomocniczy biskup diecezji kamieniecko-podolskiej Jan Niemiec święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 roku. Studia specjalistyczne z historii Kościoła ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Polsce pracował między innymi jako wikariusz w Stalowej Woli oraz administrator parafii Morawsko.