Jasna Góra: Zakończyła się pielgrzymka kobiet

KAI/J

publikacja 22.10.2006 00:36

Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet zakończyła się na Jasnej Górze. W dorocznym spotkaniu uczestniczyło ok. 2 tys. pań. Centralnym punktem spotkania była Msza św., której przewodniczył bp Antoni Długosz.

Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet zakończyła się na Jasnej Górze. W dorocznym spotkaniu uczestniczyło ok. 2 tys. pań. Centralnym punktem spotkania była Msza św., której w bazylice jasnogórskiej przewodniczył bp pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz. Maria Wilczek, prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich podkreśliła, że każda kobieta wiele zawdzięcza Matce Bożej. "Ona jest patronką każdej z nas. Każda kobieta bardzo wiele zawdzięcza Matce Bożej. Nic więc dziwnego, że przynajmniej raz w roku każda z nas powinna tu przyjechać aby pokłonić się Królowej Polski, naszej Matce" - powiedziała Wilczek. W homilii bp Antoni Długosz podkreślał, że doskonały wzór kobiet znajdujemy w Maryi, która przewodniczy nam w wierze i prowadzi do Chrystusa, naszego Boga i Pana. "Tu na Jasnej Górze Kościół dziękuje Bogu za każdą kobietę i za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności jako niewiasty. Największe wydarzenie w historii ludzkiej, kiedy Bóg stał się człowiekiem dokonało się dzięki kobiecie, Maryi. Wypowiedziane przez nią przy zwiastowaniu «tak» zmieniło oblicze świata" - mówił hierarcha. Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej wskazywał również na Maryję jako wzór kobiety spełnionej, która pozwala zrozumieć geniusz każdej niewiasty również po to, by kobieta mogła odgrywać ważną rolę w różnych środowiskach życia społecznego. "Większa obecność kobiet w strukturach ekonomicznych państwa, w dziedzinie promocji kultury, oświaty, w dziedzinie życia artystycznego czy w obszarze polityki, wnosi nieoceniony wkład w budowanie układów bardziej godnych człowieka. Kobieta dzięki swej wrażliwości i intuicji wzbogaca wiedzę o świecie i równocześnie przyczynia się do tego, że układy społeczne stają się bardziej humanitarne i uczciwe. Kobieta potrafi wychodzić w szczególny sposób poza egoistycznie rozumiany interes jednostkowy. Umie podjąć wysiłki na rzecz poprawy życia innych ludzi" - powiedział bp Długosz. W homilii hierarcha zauważył, że właśnie na Jasnej Górze należy przypomnieć zasadę równości kobiet i mężczyzn. "Ta sama płaca za tę samą pracę, ochrona pracujących matek, przejrzyste reguły awansu zawodowego, zrównanie małżonków w prawach rodzicielskich, a także równe obowiązki i przywileje przypadające w udziale obywatelom w społeczeństwie demokratycznym. Jest to konieczne, bo wymaga tego sprawiedliwość" - nawoływał kaznodzieja. Bp Antoni Długosz podkreślił, że obok zjawisk pozytywnych dotyczących kobiet należy zauważyć także te negatywne. Według niego nie wolno w imię szacunku należnego kobiecie publicznie nie potępić panującej dziś subkultury hedonistycznej i komercyjnej wymierzonej przeciwko kobiecie. "Subkultura ta zachęca z premedytacją do wykorzystywania dziewcząt i kobiet. Jak najszybciej należy przerwać ten haniebny proceder, bo właśnie kobiety są pierwszymi ofiarami takich przestępstw" - mówił hierarcha. Kaznodzieja zaznaczył także, że niektóre współczesne prądy ruchu feministycznego dążą do upodobnienia kobiet we wszystkim do mężczyzny. "Zamiar Boga tymczasem ukazuje kobietę równą mężczyźnie w godności wartości, ale jednocześnie podkreśla odmienność i specyfikę jej powołania. Tożsamości kobiety nie może być sprowadzona do bycia kopią mężczyzny" - stwierdził bp Długosz. Pielgrzymkę kobiet zakończyła modlitwa zawierzenia w Kaplicy Matki Bożej.