Św. Faustyna u żołnierzy

KAI

publikacja 25.10.2006 06:14

Do najbliższego czwartku potrwają Misje Święte w parafii garnizonowej w Inowrocławiu, połączone z nawiedzeniem relikwii św. Faustyny oraz kopii namalowanego według jej wskazówek obrazu Miłosierdzia Bożego.

Peregrynacja relikwii i obrazu odbywa się w ramach trwających w ordynariacie polowym Misji Świętych.Podczas obecności relikwii św. Faustyny i obrazu Miłosierdzia Bożego w inowrocławskiej parafii św. Barbary i św. Maurycego nauki rekolekcyjne głosi proboszcz parafii wojskowej w Głogowie, ks. kpt. Rafał Kaproń. Gromadzą się na nich nie tylko żołnierze, ale także ich rodziny oraz mieszkańcy miasta. W miniony czwartek relikwie Faustyny Kowalskiej i obraz Jezusa Miłosiernego znajdowały się w parafii garnizonowej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gnieźnie. Następnego dnia na lotnisku wojskowym w pobliskim Powidzu odprawiono Mszę św., połączoną z nauką misyjną dla pełniących służbę w bazie żołnierzy. Poświęcono również i przekazano sztandar Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Kombatantów RP - Osób Represjonowanych i ich Rodzin. Misje Święte w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego rozpoczęły się 4 czerwca tego roku i zgodnie z dekretem biskupa polowego, Tadeusza Płoskiego mają trwać przez 3 lata. W tym czasie we wszystkich parafiach wojskowych oraz parafiach straży granicznej w całym kraju głoszone będą nauki misyjne, którym towarzyszy peregrynacja relikwii św. Faustyny oraz kopii obrazu Miłosierdzia Bożego. Wizerunek ten poświęcił w maju tego roku papież Benedykt XVI podczas Mszy na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Po zakończeniu misji w Inowrocławiu relikwie św. Faustyny i obraz Jezusa Miłosiernego zostaną przewiezione do parafii garnizonowej w Poznaniu.