Homozwiązki w stanie New Jersey

Nasz Dziennik/a.

publikacja 27.10.2006 15:27

Sąd Najwyższy stanu New Jersey podjął we środę werdykt, w którym stwierdził, że pary homoseksualne mogą pretendować do takich samych praw jak normalne małżeństwa - podał Nasz Dziennik.

Sędziowie wyznaczyli prawodawcom stanu 180 dni na wniesienie poprawek do prawa stanowego. W ich ramach mieliby oni zmienić definicję małżeństwa. Tym samym opanowany w przeważającej części przez demokratów stan New Jersey może stać się drugim stanem USA, gdzie zezwala się na legalizację związków par homoseksualnych. Sąd postanowił, że prawodawcy winni albo wnieść poprawki do prawa o małżeństwie, aby mogło rozciągać się na związki dewiacyjne, albo wprowadzić nowe prawa, które zapewniłyby homoseksualistom wszystkie przywileje i obowiązki małżonków. Obecnie na tzw. małżeństwa jednopłciowe zezwala się jedynie w stanie Massachusetts. W stanach Vermont i Connecticut zezwala się na tzw. związki obywatelskie. Stan New Jersey jest również jednym z pięciu stanów, w których nie przyjęto poprawek do prawa, w tym konstytucji, zakazujących legalizacji związków dewiacyjnych. W pozostałych 45 stanach istnieją zakazy tzw. małżeństw homoseksualnych - w formie zmian w konstytucji albo ustaw parlamentów stanowych.