USA: Dialog katolików i sikhów

Radio Watykańskie/J

publikacja 28.10.2006 20:03

Wyznawcy sikhizmu i przedstawiciele Episkopatu katolickiego USA uczestniczyli we wspólnych rekolekcjach. Poświęcone były wzajemnemu poznaniu tradycji modlitewnych oraz świętych tekstów.

Dyskutowano także o aktualnej sytuacji obydwu religii. Spotkanie miało miejsce w dniach od 5-7 października w Nowym Jorku. Obecnie w Waszyngtonie opublikowano z jego przebiegu specjalny komunikat. Członkowie obydwu delegacji uczestniczyli w modlitwach, wymieniali swoje doświadczenia wiary, wskazując zarazem na konieczność poszanowania istniejących różnic. Obydwie strony wyraziły zaniepokojenie z powodu trudności na jakie napotykają wspólnoty emigrantów w USA. Mówiono też o wyzwaniach jakie stawia przed wierzącymi proces laicyzacji, a także o potrzebie większego poszanowania wolności religijnej i praw człowieka w Azji.