KUL: Jubileusz ks. prof. Wacława Hryniewicza

KAI/J

publikacja 20.11.2006 21:29

Ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI obchodził 20 listopada na KUL 70. rocznicę urodzin. Instytut Ekumeniczny KUL zorganizował konferencję naukową "Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie", połączoną z wręczeniem jubilatowi Księgi Pamiątkowej "Instaurare omnia in Christo". Sesja była też okazją do dorocznego spotkania Sekcji Wykładowców Ekumenizmu.

Celem podjętym przez Instytut Ekumeniczny KUL i przyjaciół, było uhonorowanie ks. Hryniewicza i próba dokonania przeglądu współczesnej teologii ekumenicznej. Jak podkreślił ks. dr Przemysław Kantyka, prezentujący publikację, nie jest to jednak próba podsumowania dotychczasowego dorobku jubilata, bo jego myśl teologiczna jest w ciągłym rozwoju. Teksty w księdze pamiątkowej "Instaurare omnia in Christo" (Odnowić wszystko w Chrystusie) napisali naukowi przyjaciele ks. Hryniewicza - międzynarodowe, ekumeniczne gremium, które łączy wspólnota duchowych poszukiwań. Artykuły związane są tematycznie z głównymi obszarami zainteresowań teologicznych ks. Hryniewicza - traktują o zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. W księdze znalazł się też list gratulacyjny przesłany z Watykanu w imieniu papieża Benedykta XVI, a następnie opracowanie dorobku naukowego jubilta, m.in. wykaz ponad 820 publikacji. Księgę wydało Wydawnictwo KUL. Dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL ks. prof. Leonard Górka podkreślił, że mądra teologia wymaga wielkoduszności myślenia, tak, by mogła dotrzeć także do tych, którzy są z dala od Kościoła. Zauważył, że to właśnie ks. Hryniewicz przypomina, że teologia wymaga skromności i pokory. "Chrześcijanin nie doszedł do pełni prawdy, pozostaje w drodze do rzeczywistości zasłoniętej przed jego oczyma. Po co więc oskarżać się o odstępstwa od prawdy, skoro wszyscy jesteśmy w drodze?" - przekonywał. "Cieszę się, że dana mi była łaska odnalezienia własnej drogi na rozległym polu teologii. Teolog musi mieć wyraziste oblicze. Moja droga to nadzieja. Hymn o nadziei pisze się całym życiem. Nigdy nie przeczuwałem, że ta droga poprowadzi mnie tak daleko w nieznane. To nie jest tylko obsesja tematu. To jest pasja, życiowe umiłowanie, temat, którego nie zgłębię w ciągu najdłuższego życia" - mówił jubilat. Przyznał, że nosi w sobie "żywe doświadczenie własnej niewiedzy". "Chciałem być pośród ludzi i blisko ich spraw, człowiek wtedy inaczej patrzy na swą rolę pomocnika na drodze wiary i nadziei" - podkreślił ks. Hryniewicz. Zapowiedział, że jego następna książka - "Nadzieja w dialogu" - będzie zbiorem korespondencji z czytelnikami z wielu lat. "Kontakt teologa z czytelnikiem to jest swoisty locus theologicus - miejsce teologiczne. Dzięki tej korespondencji odkryłem wielu przyjaciół, niezwykłą wspólnotę ducha. Teolog powinien być wytrwałym przyjacielem ludzi, wierzących, ale i agnostyków i niewierzących. Jeśli nie wchodzi w świat poszukiwań i dramatów ludzi, to jego teologia nie daje do myślenia, nie trafia, nie budzi z uśpienia" - stwierdził. Podkreślił, że oddał 30 lat życia dla dialogu ekumenicznego, i że właśnie na drodze ekumenizmu odnalazł najśmielszą nadzieję na pojednanie. "Wierzę w siłę dobra. Zło nie ma ostatniego słowa" - dodał ks. Hryniewicz.

Jubilat odebrał także list gratulacyjny od Polskiej Rady Ekumenicznej, podpisany przez abp. Jeremiasza. Ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI urodził się w Łomazach koło Białej Podlaskiej 23 lipca 1936 r. W sześć lat po święceniach kapłańskich, uzyskanych w 1960 r. w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów, obronił doktorat z teologii. Był już wtedy asystentem II Katedry Teologii Dogmatycznej. Profesorem zwyczajnym został w 1992 r. Od 1975 do 1983 r. był kierownikiem Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej Wydziału Teologii KUL, a od powstania w 1983 r. Instytutu Ekumenicznego KUL, którego był współtwórcą - kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej i zastępcą kierownika tego Instytutu. Od 1 października 1997 do 14 lutego 2005 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ekumenicznego. W latach 1975-1978 był redaktorem naczelnym "Zeszytów Naukowych KUL", w latach 1979-1984 - konsultorem Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan w Watykanie, a w latach 1984-1994 członkiem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Był członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym. Należy do towarzystw naukowych w kraju i za granicą, m.in. Towarzystwa Naukowego KUL, European Society for Ecumenical Research Societas Oecumenica oraz Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Wykładał w Szwajcarii, Niemczech, Francji, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Belgii. Uczestniczył jako referent w licznych międzynarodowych konferencjach i sympozjach ekumenicznych. Organizował i współorganizował wiele sympozjów międzywyznaniowych i międzynarodowych w KUL. W latach 1998-2000 był członkiem zespołu, który przygotował tekst ekumenicznego dokumentu "Charta Oecumenica. Wytyczne dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami w Europie", oficjalnie przyjętego 22 kwietnia 2001 r. w Strasburgu przez przewodniczących Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) oraz Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE). Jest członkiem komitetu doradczego czasopisma "Eastern Churches Journal" (Fairfax, Virginia, USA), zespołu miesięcznika "Znak", Komitetu Naukowego serii wydawniczej "Teologia żywa" Wydawnictwa ZNAK w Krakowie oraz Komitetu Konsultacyjnego wydawnictwa "Verbinum" Księży Werbistów w Warszawie. Na stałe współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym" i miesięcznikiem "Znak". Ks. prof. Wacław Hryniewicz przez wiele lat prowadził badania naukowe nad chrześcijańską teologią paschalną, teologią nadziei, uniwersalizmem zbawienia, teologią staroruską i zagadnieniami ekumenicznymi. Obok trylogii paschalnej, najbardziej charakterystycznym rysem jego twórczości, rozwijanym od wielu lat, jest eschatologia, a w niej nadzieja na pojednanie z Bogiem wszelkiego stworzenia.