Rzym: Ekumeniczne rozmowy abp. Williamsa

Radio Watykańskie/J

publikacja 23.11.2006 09:44

Trwa wizyta arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa w Rzymie. 22 listopada prymas Wspólnoty Anglikańskiej był na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej i odwiedził Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Arcybiskup Canterbury wziął też udział w dorocznych, nieformalnych rozmowach, jakie odbywają przedstawiciele tej dykasterii i Wspólnoty Anglikańskiej oraz współprzewodniczący dwóch anglikańsko-katolickich komisji dialogu teologicznego. W programie wizyty znalazły się też odwiedziny w Papieskim Instytucie Orientalnym oraz modlitwa ekumeniczna w bazylice św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej. Jest ona miejscem pamięci o męczennikach najnowszych czasów. Nabożeństwu zorganizowanemu przez Wspólnotę św. Idziego abp Williams przewodniczył wraz z kard. Walterem Kasperem, który stoi na czele na Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Upamiętniło ono siedmiu członków anglikańskiego zakonu Bractwo Melanezyjskie, którzy w roku 2003 oddali życie za Ewangelię i pokój na Wyspach Salomona. W czasie wojny domowej, która wybuchła tam pod koniec lat 90., anglikańscy zakonnicy działali na rzecz pojednania, modląc się wspólnie z walczącymi po obu stronach i udzielając pomocy humanitarnej wszystkim potrzebującym. Kiedy jednego z członków bractwa zamordowano, gdy wiózł list do partyzanckiego przywódcy, 6 współbraci udało się łodzią po jego ciało i oni również zostali zabici. Podczas nabożeństwa ekumenicznego anglikanie na Wyspie Tyberyjskiej abp Williams ofiaruje bazylice św. Bartłomieja przedmioty, których używali ci anglikańscy męczennicy: kij pielgrzymi, część habitu i medalion z obliczem Chrystusa. Dziś, 23 listopada prymas Wspólnoty Anglikańskiej spotka się z Papieżem.