Czechy: Obrady episkopatu

Radio Watykańskie/J

dodane 25.01.2007 09:00

W Pradze obraduje pierwsze w tym roku posiedzenie Konferencji Episkopatu Czech.

Udział w nim bierze 15 biskupów, 2 przedstawicieli zakonów oraz tradycyjnie nuncjusz apostolski, abp Diego Causero. Zaproponował on, aby biskupi czescy wypracowali swe stanowisko w obliczu negocjacji z rządem odnośnie do rekompensaty majątkowej za znacjonalizowane dobra kościelne. Biskupi czescy podkreślają, że w negocjacjach z rządem chodzi nie tylko o sprawy majątkowe, ale przede wszystkim o wytworzenie rozsądnego modelu wzajemnej współpracy obydwu stron. Kościół łączy pewne nadzieje z nowym rządem Mirka Topolanka. Ufa, że uda się rozwiązać, niektóre już nabrzmiałe, problemy z przeszłości. W pierwszym dniu obrad, 24 stycznia, kard. Miloslav Vlk poinformował, że 8 Kościołów podpisało w tych dniach Kartę Ekumeniczną. Wydarzenie to stanowi kontynuację na poziomie krajowym procesu zapoczątkowanego uchwaleniem tego dokumentu w roku 2001 przez Radę Konferencji Biskupów Europejskich oraz gromadzącą niekatolickie wspólnoty chrześcijańskie Konferencję Kościołów Europejskich. Biskupi podjęli także decyzję o połączeniu i informatyzacji całej administracji kościelnej oraz o aktualizacji statutu Konferencji Episkopatu Czech.

Tagi: