Nagrody im. św. Kamila

Nasz Dziennik/a.

publikacja 09.02.2007 06:18

Po raz pierwszy w Polsce zostaną przyznane Nagrody im. św. Kamila, patrona chorych.

Nagroda przyznawana będzie raz w roku z okazji Światowego Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie medycyny. W 2007 r. dziedziną tą będzie zdrowie psychiczne. Powołana w tym roku po raz pierwszy Nagroda im. św. Kamila jest inicjatywą zakonu kamilianów, którego charyzmatem jest praca z ludźmi chorymi, oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jak informuje Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski, główną ideą nagrody jest przybliżanie i promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami oraz które były głosem wołającym o pomoc dla tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania ich podstawowych praw. Nagroda ma promować postawy, jakich wzorem była osoba św. Kamila - świętego, który pochylał się nad każdym chorym, szczególnie nad tym odrzuconym i osamotnionym, pomagał mu w cierpieniu i udzielał wsparcia duchowego. Przyznawana będzie osobom bądź instytucjom zaangażowanym w promocję zdrowia i edukację zdrowotną, które swoją pracą przybliżają problemy ludzi cierpiących i ich rodzin. W skład kapituły I edycji nagrody weszli m.in. ks. abp Władysław Ziółek, metropolita Łodzi, członek Papieskiej Rady ds. Pracowników Służby Zdrowia, i o. Franciszek Bieniek OSCam., prowincjał zakonu kamilianów. Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Jana Pawła II 13 maja 1992 roku. Nastąpiło to w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie. Święto jest obchodzone 11 lutego każdego roku, w dniu poświęconym w Liturgii Kościoła Najświętszej Maryi Pannie z Lourdes. W tym roku Światowy Dzień Chorego obchodzony będzie po raz piętnasty. Z tej okazji swe orędzie wystosował Ojciec Święty Benedykt XVI. W tym dokumencie poświęconym przede wszystkim osobom ciężko chorym, w ostatniej, śmiertelnej fazie choroby, Benedykt XVI wezwał nieuleczalnie chorych do kontemplacji cierpienia ukrzyżowanego Chrystusa i razem z Nim zwracania się do Ojca, z pełną ufnością, że każde życie jest w Jego rękach.