Posłowie PiS nie chcą prezydenckich poprawek do konstytucji

www.tvn24.pl/a.

publikacja 13.04.2007 08:02

My, posłowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości występujemy z wnioskiem o wycofanie zgłoszonych w naszym imieniu poprawek do art. 38 Konstytucji - pod takim listem podpisało się ponad 40 posłów PiS. Jak podaje tvn24.pl są to m.in. marszałek Sejmu Marek Jurek, Artur Zawisza, Marian Piłka.

Dlaczego część posłów PiS wystąpiła przeciw poprawkom zgłoszonym przez ich klub a przygotowanym przez prezydenta? "Według ekspertyzy profesora Dariusza Dudka – sporządzonej na zamówienie naszego Klubu poprawki te są obarczone istotnymi błędami prawnymi, które mogą prowadzić do osłabienia efektywności ochrony prawnej życia dziecka poczętego" - napisali. "Podobnie jak we wszystkich innych opiniach prawnych dotyczących tych poprawek, także w opinii naszego własnego eksperta czytamy, że pełnienie przez ten projekt gwarancji w sferze ochrony życia „może okazać się iluzoryczne”. Dodatkowo charakter tych poprawek wyraża rozdźwięk między deklarowaną intencją prawodawczą a jej zdecydowanie ułomnym wykonaniem – uniemożliwiającym praktycznie zajęcie wobec nich stanowiska równocześnie odpowiedzialnego i zrozumiałego społecznie. Poprawki te zostały prawie jednogłośnie negatywnie zaopiniowane przez Komisję Nadzwyczajną" - można przeczytać w liście 40 posłów PiS. - Te poprawki nie realizują celu dla którego były pisane. Jest jeszcze czas by je wycofać - tłumaczy Artur Zawisza.