USA: Bush na katolickiej modlitwie

Radio Watykańskie/J

publikacja 14.04.2007 23:33

Blisko 2 tys. osób uczestniczyło w 4. Krajowym Spotkaniu Modlitewnym „Breakfast Prayer" w Waszyngtonie.

Przybyli amerykańscy biskupi oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych Stanów Zjednoczonych, w tym prezydent George Bush. Celem inicjatywy jest umocnienie wiary oraz uwrażliwienie chrześcijan na potrzeby nowej ewangelizacji. „Dobrze jest być z wami, wy wiecie, co zrobić, aby metodysta czuł się u was jak u siebie w domu”- tymi słowami przywitał zebranych prezydent G. Bush, obecny podczas piątkowego śniadania. W przemówieniu skierowanym 13 kwietnia do blisko dwóch tysięcy osób prezydent powiedział, że Ameryka potrzebuje odnowy, która może przyjść przez okazywanie jeszcze większego niż dotąd szacunku ludzkiemu życiu i promowaniu go przez grupy religijne. „Musimy ciągle podejmować wysiłek na rzecz kultury życia tak, aby mocni chronili słabszych i aby w każdym ludzkim życiu rozpoznawany był obraz Stwórcy”- powiedział prezydent. Dziękując za modlitwę Bush stwierdził, że: „Modlący się naród, to mężczyźni i kobiety, których prawdziwa siła znajduje się w ich sercach”. Głośnymi oklaskami przyjęto słowa o konieczności wprowadzenia reformy imigracyjnej, która zdaniem prezydenta, powinna zmusić prawo do respektowania każdego człowieka w Stanach Zjednoczonych. Prezydent docenił też rolę, jaką spełniają szkoły katolickie w procesie edukacji dzieci i młodzieży: „ Były one zbudowane przez biednych imigrantów i prowadzone przez legiony oddanych swej pracy księży i sióstr zakonnych. Dzięki nim miliony Amerykanów uzyskało wiedzę i wiarę w swe siły potrzebne do osiągnięcia sukcesu”- powiedział prezydent. Specjalnymi gośćmi piątkowego śniadania byli: nuncjusz apostolski Stanów Zjednoczonych abp Pietro Sambi, główny sędzia Sądu Najwyższego John Roberts i sędzia Samuel Alito.