Kongo: Biskupi o walce z ubóstwem

Radio Watykańskie/J

publikacja 26.04.2007 22:31

Walce z ubóstwem poświęcono przesłanie wydane na zakończenie sesji plenarnej episkopatu Konga, która odbyła się w dniach 16-22 kwietnia 2007 r. w stolicy kraju, Brazzaville.

Kongijscy biskupi przypominają, że według danych organizacji międzynarodowych z 2000 r. ponad 70 proc. ludności kraju żyje poniżej progu ubóstwa. Kongo – dawna kolonia francuska – ma 3,8 mln mieszkańców. Nędza – czytamy w przesłaniu – przybiera różnorakie formy. Może być materialna, ekonomiczna, moralna czy społeczna. Ubodzy padają często ofiarą przemocy i wyzysku, są zagrożeni utratą dachu nad głową, pracują za niskie płace, nie mają dostępu do wody, elektryczności, służby zdrowia ani oświaty. Biskupi zwracają uwagę, że przyczyny nędzy są wewnętrzne – np. bezrobocie czy powszechna korupcja – albo zewnętrzne, jak ceny surowców na rynku międzynarodowym niekorzystne dla ich producentów. Dla rozwiązania tych problemów episkopat Konga proponuje zapewnienie, zwłaszcza ludziom młodym, stałej pracy, ustalenie dostępnych cen artykułów pierwszej potrzeby, zapewnienie wszystkim oświaty i opieki lekarskiej. Wzywa też do zagwarantowania praworządności i zaprzestania dyskryminowania takich grup społecznych, jak Pigmeje, którzy w tym środkowoafrykańskim kraju żyją na marginesie społecznym.