Quo vadis Boliwio?

Radio Watykańskie/J

publikacja 26.04.2007 22:37

"Jaką Boliwię chcemy budować?" - pyta o to tamtejszy episkopat w komunikacie z wiosennej sesji plenarnej.

Podczas obrad w dniach 19-25 kwietnia biskupi omówili sytuację gospodarczo-polityczną w tym południowoamerykańskim kraju. Podkreślili, że nowo wypracowywana konstytucja winna przede wszystkim opierać się na wartościach ogólnoludzkich. Tylko w ten sposób Boliwia może stać się społecznością bardziej braterską i sprawiedliwą. Episkopat wezwał naród do konkretnego zaangażowania w obronę życia oraz promocję rodziny. Biskupi podkreślili, że wszyscy Boliwijczycy powinni mieć dostęp do ziemi, bogactw naturalnych, oświaty i służby zdrowia. Zaapelowali również do katolików, aby kierowali się zawsze wartościami ewangelicznymi oraz tworzyli klimat dialogu, otwartości, szacunku i jedności w tym dotkniętym korupcją kraju.