Prezydent spotkał się ze zwierzchnikiem Greckiego Kościoła Prawosławnego

KAI/J

publikacja 19.05.2007 14:48

Zwierzchnik Greckiego Kościoła Prawosławnego, abp Chrystodulos przybył z oficjalną wizytą do Polski. Grecki hierarcha spotkał się z prezydentem Lechem Kaczyńskim. W planie jego wizyty są także odwiedziny m. in. Drohiczyna, Hajnówki, Kodnia i Jabłecznej.

Arcybiskupowi Aten i całej Grecji towarzyszył m.in.: Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, Metropolita Stagon i Meteorów Serafin, Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, Biskup Siemiatycki Jerzy oraz Ambasador Grecji w RP Pantelis Carcabassis. Polską delegację reprezentował szef Gabinetu Prezydenta RP Elżbieta Jakubiak, sekretarz stanu przy kancelarii prezydenta Maciej Łopiński oraz prezydencki kapelan ks. prałat Roman Indrzejczyk. W trakcie spotkania omówiono kwestie stosunków pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Kościołem Prawosławnym w Polsce oraz w Grecji. Rozmówcy podkreślili bardzo dobry stan wzajemnych relacji. Podczas rozmowy poruszono kwestie europejskie. Prezydent RP Lech Kaczyński i Arcybiskup Aten i całej Grecji Chrystodoulos odnieśli się co do potrzeby umieszczenia w tekście przyszłego Traktatu Europejskiego odwołania do wartości chrześcijańskich. Dziś Arcybiskup Chrystodulos odwiedzi Drohiczyn, następnie Hajnówkę. Tam wraz z metropolitą Sawą, zwierzchnikiem Kościoła prawosławnego w Polsce, weźmie udział w koncercie galowym Międzynarodowego Festiwalu "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej". 20 maja abp Chrystodulos odwiedzi Lubelszczyznę, poświęci cerkiew w Kodniu i odwiedzi monaster św. Onufrego w Jabłecznej. Arcybiskup Aten i całej Grecji Chrystodulos (Christos Paraskevaidis) urodził się w 1939 r. w Ksanti (Xanthé) w Grecji. W 1962 r. ukończył wydział prawa Uniwersytetu w Atenach, a w 1967 r. Wydział teologii tej samej uczelni, otrzymując tytuł doktora teologii. Podczas studiów, w 1961 r. w monasterze św. Barlaama na Meteorach złożył śluby mnisze i otrzymał święcenia diakońskie. Cztery lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Przez dziewięć lat pełnił służbę kaznodziei i ojca duchowego w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Palaio Phalero (Ateny), a przez siedem lat sekretarza Świętego Synodu Greckiego Kościoła Prawosławnego. 14 lipca 1974 r. odbyła się jego chirotonia (święcenia) biskupia z tytułem metropolity Dymitriady. Pełniąc tę funkcję brał udział w wielu misjach zagranicznych Greckiej Cerkwi Prawosławnej w Afryce oraz Europie Zachodniej. W latach 1985-1998 z ramienia Świętego Synodu odpowiadał za kontakty ekumeniczne. 28 kwietnia został wybrany Arcybiskupem Aten i całej Grecji. Intronizacja odbyła się 9 maja 1998 roku. Arcybiskup Chrystodulos jest autorem wielu prac teologicznych, szczególnie o tematyce moralnej i naukowej. W 2000 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Iasi (Rumunia), a w 2003 r. Uniwersytetu w Craiova (Rumunia). Arcybiskup Chrystodulos znany jest m.in. z oryginalnych, dynamicznych i interesujących kazań, umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą oraz umiejętnego, nowoczesnego wykorzystywania środków masowego przekazu do potrzeb głoszenia Słowa Bożego. Pierwszą oficjalną wizytę w Polsce arcybiskup Chrystodulos złożył w sierpniu 2003 roku.