Czechy: Pozytywna rola kapelanów wojskowych

Radio Watykańskie/J

dodane 25.05.2007 09:36

Ocenie stanu duszpasterstwa wojskowego poświęcone było pierwsze oficjalne spotkanie szefa sztabu czeskich sił zbrojnych z przedstawicielami Kościołów.

Odbyło się ono 23 maja w rezydencji biskupa brneńskiego, Vojtěcha Cikrle, który odpowiada w episkopacie katolickim za duszpasterstwo wojskowe. Wziął w nim udział także przewodniczący Czeskiej Rady Ekumenicznej, pastor Pavel Černý. Gen. Vlastimil Pick poinformował, że wojsko pozytywnie ocenia działalność kapelanów i planuje zwiększyć ich liczbę z dotychczasowych 18 do 22. Obok posługi w poszczególnych jednostkach czescy kapelani obecni są także wśród żołnierzy pełniących służbę w Iraku, Afganistanie i Kosowie. W czeskich siłach zbrojnych obok dwunastu księży katolickich posługę duszpasterską pełni dwóch duchownych Kościoła husyckiego, trzech ewangelickiego i jeden pastor adwentystów dnia siódmego.

Tagi: