70 lat wieczystej adoracji

Nasz Dziennik/a.

publikacja 28.06.2007 05:52

Od 1937 roku w kaplicy wieczystej adoracji w poznańskiej farze odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu - informuje Nasz Dziennik.

Mija właśnie siedemdziesiąt lat od jej ustanowienia. Z tej okazji dziś o godz. 19.00 odbędzie się w tej świątyni uroczysta Msza św. pod przewodnictwem księdza prałata Wojciecha Wolniewicza, prepozyta Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu, podczas której wierni dziękować będą Bogu za ustanowienie tej niezwykłej kaplicy. Kaplica adoracji jest pamiątką Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego ku czci Chrystusa Króla, który odbył się w Poznaniu w dniach 25-29 czerwca 1937 roku. Za zgodą Stolicy Apostolskiej w niedzielę, 27 czerwca 1937 roku, Sługa Boży ks. kard. August Hlond, Prymas Polski, poświęcił kaplicę i uroczyście wprowadził do niej Najświętszy Sakrament. Do wystawienia Eucharystii posłużyła monstrancja podarowana przez Prymasa Polski i poświęcona przez ówczesnego sufragana poznańskiego ks. bp. Walentego Dymka. Do opieki nad kaplicą ksiądz Prymas powołał Siostry Elżbietanki, które pełnią swoją posługę do dziś. Po II wojnie światowej w kaplicy wznowiono adorację, a w 1948 roku znacznie ją powiększono. Od siedemdziesięciu lat (z przerwą na lata okupacji) codziennie po Mszy św. o godz. 6.00 rano wystawiany jest Najświętszy Sakrament. Każdego poranka kapłan konsekruje Hostię w czasie Mszy Świętej. W ciągu dnia kaplicę odwiedza wielu wiernych, aby adorować Chrystusa w Eucharystii. Mogą oni także przez cały dzień skorzystać z sakramentu pokuty. O godz. 15.00 wierni odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 18.30 - Różaniec. Adoracja trwa do godz. 19.00.