Odzyskują kościół - potrzebują modlitwy

a.

publikacja 12.07.2007 16:04

Prosimy o modlitewne wsparcie naszych starań o odzyskanie kościoła w Dniepropietrowsku. Naszą modlitwą chcemy ogarnąć też ludzi od których zależy wydanie odpowiednich decyzji. Prośmy o ich nawrócenie - napisali w specjalnym apelu pracujący na Ukrainie kapucyni.

W apelu kapucynów starających się od 15 lat odzyskać kościół w Dniepropietrowsku czytamy: Drodzy! Od parunastu lat parafianie wespół z braćmi starają się o odzyskanie kościoła w Dniepropietrowsku na Ukrainie, który, zamknięty po wojnie, został następnie bezprawnie sprzedany w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Oprócz drogi sądowej szukamy Bożych dróg rozwiązania zaistniałej sytuacji. Od 27 czerwca bieżącego roku pojawiły się nowe fakty. Do zrujnowanego i porzuconego kościoła przez otwarte weszli bracia z parafianami i rozpoczęli całodobową modlitwę o odzyskanie utraconej świątyni. Kilkarotnie modlących się odwiedził biskup charkowsko-zaporoski Stanisław Padewski OFMCap, który w czasie Eucharystii zachęcał do wytwałości i Bożej walki. Po kilku dniach braci wraz z parafianami w sposób dość brutalny usunęli ochroniarze. Wezwana milicja stwierdziła, że w czasie działań podpitych stróży poraniono kilka osób. Drzwi kościoła zabito deskami, a modlących się ludzi usunięto na schody wejściowe. 10 lipca przybyła ekipa, która przy udziale milicji zgoniła czuwających ze schodów i postawiła metalowy płot odgradzający parafian od kościoła. Modlitwa parafian trwa nieustannie w dzień i w nocy na chodniku przed kościołem przy głównej ulicy miasta (ul. Karola Marksa 91!). Należy dodać, że Dniepropietrowsk liczący około 1,2 miliona mieszkańców (a więc większy niż Kraków) nie posiada ani jednej świątyni katolickiej – jedynie mała kapliczka w starym domu, a jednocześnie przygotowuje się do Euro 2012, na które przyjadą piłkarze i kibice z Europy, w większości katolickiej. Jak organizować mistrzostwa Europy, jeśli się nie ma woli rozwiązania spraw na własnym podwórku? Chcielibyśmy prosić o pomoc modlitweną. Niejednokrotnie doświadczyliśmy wstawiennictwa św. Ojca Pio. Nasza obecność w Kijowie i Winnicy jest dowodem na moc jego modlitwy! Dlatego prosimy o modlitewne wsparcie naszych starań o odzyskanie kościoła w Dniepropietrowsku. Naszą modlitwą chcemy ogarnąć też ludzi od których zależy wydanie odpowiednich decyzji. Prośmy o ich nawrócenie. Proponujemy przyłączenie się do Nowenny do Serca Pana Jezusa, którą modlił się św. Ojciec Pio. Chcemy modlić się codziennie od 6.00 do 0.00, aż do chwili oddania kościoła. Chętnych prosimy o wpisywanie się (Imię i Nazwisko, ewent. nazwa Zakonu, Miasto) i nadsyłanie wybranej godziny, w której będą się modlić na adres: rudan@tlen.pl Brat Andrzej Rudnik OFMCap (w imieniu Ministra wiceprowincjalnego Wiceprowincji Ukrainy Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów brata Błażeja Suski OFMCap i wspólnoty kapucyńskiej i parafialnej w Dniepropietrowsku) Godziny modlitwy do wyboru 6.00 – 6.15 – 6.30 – 6.45 – 7.00 – 7.15 – 7.30 – 7.45 – 8.00 – 8.15 – 8.30 – 8.45 – 9.00 – 9.15 – 9.30 – 9.45 – 10.00 – 10.15 – 10.30 – 10.45 – 11.00 – 11.15 – 11.30 – 11.45 – 12.00 – 12.15 – 12.30 – 12.45 – 13.00 – 13.15 – 13.30 – 13.45 – 14.00 – 14.15 – 14.30 – 14.45 – 15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 – 16.00 – 16.15 – 16.30 – 16.45 – 17.00 – 17.15 – 17.30 – 17.45 – 18.00 – 18.15 – 18.30 – 18.45 – 19.00 – 19.15 – 19.30 – 19.45 – 20.00 – 20.15 – 20.30 – 20.45 – 21.00 – 21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.45 – 00.00 – Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam”, wysłuchaj mnie, gdy pukam, gdy szukam, gdy proszę o łaskę oddania kościoła w Dniepropietrowsku. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, bo oto proszę Ojca w imię Twoje o łaskę nawrócenia dla osób od których zależy oddanie świątyni dniepropietrowskiej wspólnocie katolickiej. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą”, wysłuchaj mnie, bo zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę wytrwania i potrzebne łaski dla parafian Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP z Dniepropietrowska. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie jedno jest tylko niemożliwe, a mianowicie nie mieć litości dla strapionych; okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, przez Twoją i naszą czułą Matkę. Amen. Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Święty Józefie, przybrany ojcze Jezusa, módl się za nami.