List otwarty w sprawie o. Tadeusza Rydzyka

KAI/www.ckid.pl/a.

publikacja 13.07.2007 15:42

Katoliccy publicyści i intelektualiści w liście otwartym stwierdzają, że ks. Tadeusz Rydzyk w opublikowanych ostatnio wystąpieniach "ujawnił swą pogardę wobec bliźnich - zarówno braci i sióstr wyznających tę samą wiarę w Jezusa Chrystusa, jak też braci i sióstr Żydów". Autorzy listu apelują zatem do władz kościelnych o rozwiązanie tego problemu.

Publikujemy treść Listu Otwartego, przekazanego KAI: List otwarty Ks. Tadeusz Rydzyk w swoich ostatnich wystąpieniach zrelacjonowanych przez środki masowego przekazu, ujawnił swą pogardę wobec bliźnich - zarówno braci i sióstr wyznających tę samą wiarę w Jezusa Chrystusa, jak też braci i sióstr Żydów. Jako polscy katolicy, świeccy i duchowni, wyrażamy moralny protest wobec gorszących wypowiedzi dyrektora Radia Maryja, które określa siebie jako "katolicki głos w Twoim domu". Boli nas, że pogardliwych i antysemickich wystąpień dopuszcza się reprezentant naszego Kościoła. Taka postawa kapłana jest sprzeczna z Ewangelią miłości, którą głosił Jezus Chrystus. Zaprzecza również nauczaniu Jana Pawła II, który Żydów nazwał "starszymi braćmi w wierze", a antysemityzm określił jako "ciężki grzech". Wszystkich, którzy ostatnimi wypowiedziami ks. Rydzyka poczuli się urażeni, chcemy zapewnić o naszej solidarności. Jednocześnie w poczuciu własnej bezradności apelujemy do kompetentnych władz kościelnych, żeby zrobiły wszystko, co w ich mocy, by w przyszłości publiczne wypowiedzi ks. Tadeusza Rydzyka nie podważały oficjalnego nauczania Kościoła na temat Żydów, przedstawionego w dokumentach Soboru Watykańskiego II, w licznych wypowiedziach i gestach papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także w liście pasterskim Episkopatu Polski z dnia 30 listopada 1990 r., w którym padły następujące słowa: "Wyrażamy także szczere ubolewanie z powodu wszystkich wypadków antysemityzmu, które kiedykolwiek lub przez kogokolwiek na polskiej ziemi zostały dokonane. Czynimy to w głębokim przeświadczeniu, że wszelkie przejawy antysemityzmu są niezgodne z duchem Ewangelii". Pod listem podpisały się już następujące osoby: Władysław Bartoszewski, przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego Zdzisław Bielecki, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów Piotr M. A. Cywiński, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie ks. Wiesław Dawidowski, augustianin, teolog, członek Centrum Kultury i Dialogu ks. Tomasz Dostatni, dominikanin, prezes Fundacji "Ponad granicami" Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska, dyplomata Jerzy Furman, teolog, Polska Rada Chrześcijan i Żydów Jan Grosfeld, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Józefa Hennelowa, publicystka ks. Wacław Hryniewicz, teolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski Katarzyna Jabłońska, krytyk filmowy, "Więź" ks. Jan Andrzej Kłoczowski, dominikanin, Papieska Akademia Teologiczna ks. Maciej Kosiec, dominikanin, publicysta ks. Paweł Kozacki, dominikanin, redaktor naczelny miesięcznika "W Drodze" ks. Marcin Lisak, dominikanin, socjolog, członek Centrum Kultury i Dialogu ks. Andrzej Luter, teolog, duszpasterz dziennikarzy Jarosław Makowski, teolog, publicysta, członek Centrum Kultury i Dialogu Józef Majewski, teolog, Uniwersytet Gdański Tadeusz Mazowiecki, były premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej ks. Grzegorz Michalczyk, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej Jacek Moskwa, pisarz, publicysta Zbigniew Nosowski, red. nacz. "Więź", współprzewodniczący Rady Chrześcijan i Żydów ks. Andrzej Perzyński, teolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. Jacek Prusak, jezuita, "Tygodnik Powszechny", członek Centrum Kultury i Dialogu Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej ks. Grzegorz Strzelczyk, teolog, Uniwersytet Śląski, członek Centrum Kultury i Dialogu ks. Janusz Salamon, jezuita, dyrektor Centrum Kultury i Dialogu Wawrzyniec Smoczyński, publicysta, "Przekroju", członek Centrum Kultury i Dialogu Adam Szostkiewicz, publicysta, "Polityka" Ewa Trafna, rzeźbiarka Monika Waluś, teolożka, gospodyni domowa Luiza Wawrzyńska-Furman, teolog, Polska Rada Chrześcijan i Żydów Wojciech Wieczorek, publicysta, "Więź" Stefan Wilkanowicz, prezes zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej "Znak" Edmund Wnuk-Lipiński, socjolog Ps. Deklaracje poparcia prosimy kierować na adres: ckid.list@gmail.com. Nazwiska kolejnych sygnatariuszy będą zamieszczane na stronie Centrum Kultury i Dialogu (www.CKiD.pl). Na wskazanej do podpisów stronie list ma nieco inną treść niż ta przekazana KAI: List otwarty w sprawie wypowiedzi ks. Tadeusza Rydzyka Ks. Tadeusz Rydzyk podczas wygłoszonego niedawno wykładu, zarejestrowanego na taśmach przez studentów i opublikowanego następnie przez tygodnik "Wprost", ujawnił swą pogardę wobec bliźnich - zarówno braci i sióstr wyznających tę samą wiarę w Jezusa Chrystusa, jak też braci i sióstr Żydów. Jako polscy katolicy, świeccy i duchowni, wyrażamy moralny protest wobec gorszących wypowiedzi dyrektora Radia Maryja, które określa siebie jako "katolicki głos w Twoim domu". Boli nas, że pogardliwych i antysemickich wystąpień dopuszcza się reprezentant naszego Kościoła. Taka postawa kapłana jest sprzeczna z Ewangelią miłości, którą głosił Jezus Chrystus. Zaprzecza również nauczaniu II Soboru Watykańskiego i Jana Pawła II, który Żydów nazwał "starszymi braćmi w wierze", a antysemityzm określił jako "ciężki grzech". Pragniemy wyrazić naszą solidarność ze wszystkimi, którzy ostatnimi wypowiedziami ks. Rydzyka poczuli się głęboko urażeni. Jednocześnie w poczuciu własnej bezradności apelujemy do kompetentnych władz kościelnych, aby zrobiły wszystko, co w ich mocy, by w przyszłości publiczne wypowiedzi ks. Tadeusza Rydzyka nie podważały oficjalnego nauczania Kościoła na temat Żydów, przedstawionego w dokumentach II Soboru Watykańskiego, w licznych wypowiedziach i gestach papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także w liście pasterskim Episkopatu Polski z dnia 30 listopada 1990 r., w którym padły słowa: "Wyrażamy także szczere ubolewanie z powodu wszystkich wypadków antysemityzmu, które kiedykolwiek lub przez kogokolwiek na polskiej ziemi zostały dokonane. Czynimy to w głębokim przeświadczeniu, że wszelkie przejawy antysemityzmu są niezgodne z duchem Ewangelii.".