Francja: Spotkania Wspólnoty Emmanuel

Radio Watykańskie/J

publikacja 01.08.2007 11:08

W sumie ok. 30 tysięcy osób weźmie udział w międzynarodowym cyklu letnich spotkań przygotowanym w Paray-le-Monial we Francji przez Wspólnotę Emmanuel (12 lipca - 20 sierpnia).

Impreza, organizowana już po raz 32., odbywa się w sesjach dla różnych grup i kategorii osób. Pierwsza z nich (12-16 lipca) przeznaczona była dla młodych ludzi w wieku 25-35 lat. Następne sesje obejmują: rodziny, osoby stanu wolnego, pracowników, rzemieślników i artystów, ale także chorych i osoby rozwiedzione. Ostatnia sesja (11-19 sierpnia) została włączona w program przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży w Sydney. Będzie to międzynarodowe forum młodych połączone z rozesłaniem misjonarzy, którego kontynuacją będą rekolekcje młodzieżowe. Szczególnym kontekstem spotkania Wspólnoty Emmanuel jest samo Paray-le-Monial w Burgundii – miejsce objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Marii Małgorzacie Alacoque. Jak napisał w przesłaniu do młodzieży arcybiskup Dijon, Roland Minnerath, „nie ma opozycji między wiarą a rozumem. Są one jak dwa skrzydła, unoszące nas ku rzeczywistemu poznaniu Boga, który jest nieskończoną miłością”. Wspólnota Emmanuel została założona w 1972 roku i obecnie liczy ok. 6 tys. członków, działając w 60 krajach. Członkami Wspólnoty są świeccy (w tym także małżeństwa), osoby konsekrowane w celibacie, diakoni stali, klerycy i księża. Zobowiązują się oni, w miarę możliwości, do codziennej długotrwałej adoracji Najświętszego Sakramentu, codziennego uczestniczenia we Mszy św., porannej modlitwy uwielbienia i regularnego przystępowania do spowiedzi. W Polsce Wspólnota Emmanuel istnieje od 1993 roku.