Salwador: Biskupi o problemie budowy elektrowni wodnych

Radio Watykańskie/J

publikacja 01.08.2007 12:05

O rozwagę przy budowie nowych hydroelektrowni zaapelowali biskupi Salwadoru.

W obliczu przewidywanego niedoboru energii rząd planuje wznieść trzy nowe obiekty w północnej i północno-wschodniej części kraju. W związku z tym tamtejszy episkopat wydał komunikat tytułowo wyrażający troskę „O dobro rodziny salwadorskiej oraz o rozwój kraju”. Biskupi uznają potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Uprzedzając rozpoczęcie budowy nowych hydroelektrowni ujmują się jednak za ludźmi, którzy będą z tego powodu wysiedlani, przez co stracą swe domostwa i ziemie uprawne. Aby uniknąć błędów popełnionych w analogicznych sytuacjach w przeszłości, episkopat Salwadoru podkreśla konieczność zapewnienia wysiedleńcom zarówno nowego miejsca zamieszkania, ziemi uprawnej, jak i sprawiedliwej rekompensaty za straconą własność. Biskupi zachęcają też rząd do szerszego wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Nowe hydroelektrownie mają tam powstać w ciągu 2-3 lat.