Metropolita warszawski i krakowski z troską o Ojczyźnie

Damian Muskus ofm/a.

dodane 18.08.2007 14:50

Tradycyjna procesja "zaśnięcia Maryi" przeszła w godzinach popołudniowych w piątek kalwaryjskimi Dróżkami z Domku do kościoła Grobku Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Procesję, w której szło 95 asyst, 47 orkiestr i kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, poprzedziły Nieszpory Maryjne. Nabożeństwo celebrowało czterech hierarchów: abp Kazimierz Nycz, kard. Stanisław Dziwisz, kard. Franciszek Macharski oraz bp Henryk Teofil Howaniec z Ałma Aty. Witając przybyłych kard. Dziwisz ze szczególną wdzięcznością pozdrowił Metropolitę Warszawskiego, dobrze znanego w Kościele Krakowskim abpa Kazimierza Nycza. - Drogi Księże Arcybiskupie - mówił Kardynał - nie jest dziełem przypadku, że swoją posługę w Warszawie rozpoczynasz także od pielgrzymki do Kalwarii. Przecież to Twoje ziemie. Przez lata pielgrzymowałeś do tego sanktuarium. Za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, można powiedzieć, że i Ciebie powołał Bóg z tych wzgórz, z tych kalwaryjskich Dróżek, do pasterskiej posługi w stolicy Polski... Chrystus zawierzył Ci bardzo ważną cząstkę swojego Kościoła, a także współodpowiedzialność za wielkie sprawy Ojczyzny. Będziemy tutaj na Kalwarii w szczególny sposób pamiętać o Tobie, ogarniając Cię naszą modlitwą. Odnosząc się do słów powitania Metropolita Warszawski powiedział: Dziękuję Bożej Opatrzności, że mogę dzisiaj być na Dróżkach kalwaryjskich i uczestniczyć w procesji Zaśnięcia. Wiele razy w tej procesji uczestniczyłem, jako dziecko, młody człowiek, kleryk krakowskiego seminarium, a potem jako ksiądz i biskup. Wiele razy dane mi było głosić tu Słowo Boże. Nigdy jednak nie myślałem, że przyjdzie mi do Kalwarii pielgrzymować z Warszawy. Obaj hierarchowie w swoich przemówieniach wyrazili troskę o teraźniejszość i przyszłość Polski. Kardynał Dziwisz mówił: W tych dniach módlmy się również za naszą Ojczyznę, która przeżywa trudne chwile. Ludzie odpowiedzialni za jej dobro potrzebują także głębokiego nawrócenia, pojednania i przebaczenia. Tylko zgoda buduje. Społeczeństwo, które zawierzyło teraźniejszość i przyszłość Polski wybranym przez siebie reprezentantom, ma prawo i obowiązek domagania się sprawiedliwych i odpowiedzialnych rządów... Mówimy to z troską o przyszłość naszej Ojczyzny. Społeczeństwo czuje się zmęczone brakiem stabilizacji, a także brakiem szacunku dla drugiego człowieka. Inne problemy, o których chciałoby się mówić, składamy w macierzyńskim sercu Maryi. Wszystko to przynosimy na Kalwarię, ponieważ razem z ojcem Świętym Janem Pawłem II jesteśmy przekonani, że tu na kalwaryjskich Dróżkach, w krzyżu Chrystusa, u boku Jego Matki, należy szukać rozwiązania trudnych spraw naszej Ojczyzny, naszych rodzin i naszych osobistych.

Natomiast abp Nycz mówił: - Nie wiem czy potrafię przynieść wam pociechę i wlać nadzieję w serca. Wiecie dobrze ile złych słów i niepokojących sygnałów dociera ostatnio z Warszawy przez media do wszystkich małych ojczyzn, utrudniając ludziom spokojną pracę na płaszczyźnie wiosek i miast całej Polski. Pod koniec homilii zaapelował o wzajemne pojednanie i przebaczenie. Po Nieszporach w kierunku kościoła Grobku Matki Bożej wyruszyła procesja, której po raz pierwszy przewodniczył Metropolita Warszawski abp Kazimierz Nycz. Na zakończenie piątkowych uroczystości na Dolinie Jozafata została odprawiona Msza św. celebrowana przez kard. Franciszka Macharskiego w asyście kard. Stanisława Dziwisza i krakowskich infułatów - ks. Janusza Bielańskiego i ks. Bronisława Fidelusa. Sobota w kalwaryjskim sanktuarium jest dniem młodych. O godz. 10.00 od kaplicy u Piłata młodzież wyruszy na Drogę Krzyżową w intencji kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II oraz w intencji Papieża Benedykta XVI i całego Kościoła. Po południu wysłucha koncertu w wykonaniu kleryckiego zespołu San Damiano, a wieczorem o 19.30 zgromadzi się przy placu modlitewnym od strony Ukrzyżowania gdzie bernardyńscy neoprezbiterzy odprawią Mszę św. pod przewodnictwem ks. Bpa Jana Szkodonia z Krakowa. Po zakończeniu Mszy św. ojcowie bernardyni poprowadzą nabożeństwo dla młodzieży. Mottem młodzieżowego spotkania będą słowa zaczerpnięte z Księgi Kapłańskiej: ,,Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty" (Kpł 11, 44). W centrum nabożeństwa przepełnionego symboliką światła i wody znajdzie się zachęta do świadomego przeżycia pamiątki własnego chrztu. Uroczystości odpustowe zakończy niedzielna procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej oraz Msza św. pontyfikalna, celebrowana przez Ks. Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Swój udział w niedzielnych uroczystościach, połączonych z dziękczynieniem Metropolii Krakowskiej za kanonizację św. Szymona z Lipnicy zapowiedzieli: Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, kard. Marian Jaworski, Metropolita Lwowski, kard. Franciszek Macharski oraz liczni przedstawiciele Episkopatu Polski. Ponadto w uroczystościach udział weźmie Generał Zakonu Braci Mniejszych O. José Rodríguez Carballo oraz przedstawiciele władz państwowych. Niedzielna Msza św. będzie transmitowana w ogólnopolskim paśmie programu trzeciego TVP o godz. 11.00

Tagi: