Serbia: Powstaje pierwsze seminarium katolickie

KAI/J

publikacja 22.08.2007 20:51

Powstaje pierwsze seminarium katolickie w Serbii. Znajdzie się ono w diecezji Subotica w północno-zachodnim regionie kraju. Terytorium tej diecezji zamieszkałe jest przez najliczniejszą grupę serbskich katolików - 320 tys. Zdecydowana większość Serbów wyznaje prawosławie.

- Po wojnie Serbia została bez seminarium, gdyż poprzednie sześć tego typu placówek znalazło się na terenie nowych republik. W rezultacie, klerycy musieli kształcić się w różnych niezależnych państwach - tłumaczy abp Stanislav Hoèevar, przewodniczący tamtejszego episkopatu. - Nowe seminarium umocni więzi między duchownymi, co jest bardzo istotne zważywszy na to, że żyją tu obok siebie ludzie różnych narodowości i religii - powiedział bp János Pénzes, ordynariusz diecezji Subotica. Jednocześnie hierarcha zauważył, że z powodu kształcenia w różnych seminariach, nowi księża prawie wcale się nie znają oraz mają różne podejścia do swojego powołania. "Ujednolicona i wspólna formacja powinna ułatwić opracowanie jednolitego planu duszpasterskiego dla lokalnego Kościoła" - zaznaczył bp Pénzes. Według oficjalnych danych, prawie 85 proc. mieszkańców Serbii wyznaje prawosławie. Kościół katolicki wraz z protestantami, judaizmem i islamem należy do mniejszości religijnych. Około 4 proc. Serbów nie przyznaje się do wyznawania jakiejkolwiek religii.