Kenia: Kościół wspiera walkę z korupcją

Radio Watykańskie/J

publikacja 24.09.2007 08:30

Komisja „Iustitia et Pax" przy episkopacie Kenii zaapelowała do prezydenta tego kraju, Mwai Kibakiego, o nie podpisywanie ustawy ograniczającej uprawnienia krajowej komisji do walki z korupcją.

Kenijski parlament odrzucił podanie wspomnianej komisji o zwiększenie uprawnień i przeciwnie, uchwalił ustawę ograniczającą jej władzę. Wydane 20 września oświadczenie opublikował dziennik „Daily Nation”. Podpisał je bp Peter Kairo, kierujący Komisją „Iustitia et Pax”. W związku z planowanymi na grudzień wyborami wzywa on Kenijczyków, by nie dopuścili do parlamentu przyszłej kadencji polityków, którzy głosowali za wspomnianą ustawą. W ich miejsce wybrać należy takich przywódców, którzy bronić będą interesów ludzi ubogich i pokrzywdzonych. Przewodniczący kościelnej komisji potępił też stosowanie przemocy podczas kampanii wyborczej. Również komitet antykorupcyjny, który utworzył prezydent Kibaki, wypowiedział się przeciwko uchwalonym przez parlament poprawkom do ustawy o walkę z korupcją jako sprzecznym z interesem społecznym. O pokojowy przebieg grudniowych wyborów w Kenii zaapelowali także wspólnie zwierzchnicy różnych religii. Ogłosili oni 21 września kampanię zatytułowaną: „Wybierz pokój, zapobiegaj przemocy”. Stojący na czele kenijskiego forum międzyreligijnego anglikański arcybiskup Benjamin Nzimbi podkreślił, że zwierzchnicy religijni uważają korygowanie wad społeczeństwa za nałożony im przez Boga obowiązek.