Kard. Kasper przeciwny "ekumenizmowi powrotów"

KAI/J

publikacja 25.09.2007 09:54

Kard. Walter Kasper jest zdecydowanie przeciwny "ekumenizmowi powrotów", według którego wszyscy inni chrześcijanie powinni powrócić" na łono Kościoła katolickiego. W historii, także w historii Kościoła, "nigdy nie można iść wstecz" - powiedział przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan w wywiadzie dla "Münchner Kirchenzeitung".

Ekumenizm ma polegać na "wrastaniu w pełnej wspólnocie kościelnej, które jest jednocześnie procesem wzajemnego uczenia się obu stron" - stwierdził watykański purpurat. Jego zdaniem, przez minione dziesięciolecia katolicy wiele nauczyli się od ewangelików. Dotyczy to na przykład znaczenia słowa Bożego, interpretacji i głoszenia Pisma Świętego: "A teraz ewangelicy uczą się od nas przygotowania i znaczenia liturgii" - powiedział kard. Kasper dodając, że obie strony muszą się jeszcze uczyć rozumienia posługi kościelnej. Cel "pojednanej różnorodności" będzie jeszcze różnie rozumiany - stwierdził przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Zapewnił, że z katolickiego punktu widzenia mogą występować różnice komplementarne, ale z pewnością nie całkowite sprzeczności. "Żaden bowiem Kościół nie może uznawać za ustanowione przez Jezusa Chrystusa czegoś, co inny Kościół wyklucza" - wyjaśniał kard. Kasper. Podkreślił jednocześnie, że dla pełnej jedności kościelnej Kościół katolicki nie może zrezygnować ze swego kapłaństwa, biskupstwa i posługi Piotrowej. Kard. Kasper powiedział, że w chwili obecnej między katolikami i ewangelikami istnieją różnice nie tylko w kwestii posługi w Kościele, ale także w sprawach etyki. Dotyczy to nie tylko poszczególnych kwestii, jak np. etyka seksualna i ochrona życia, lecz całościowego obrazu człowieka. Pytany o stosunki między Kościołem katolickim i Kościołami prawosławnymi przedstawiciel Stolicy Apostolskiej powiedział, że na trzecie tysiąclecie "potrzebny jest nowy model jedności między Wschodem a Zachodem". Dotyczy to również urzędu papieskiego, który jest kluczowym problemem w tym dialogu. Podstawą dla rozwiązania tej kwestii jest dla kard. Kaspera sytuacja jaka miała miejsce w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan stwierdził też po raz kolejny, że spotkanie papieża Benedykta XVI ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarchą Aleksym II byłoby "bardzo pożądane". Stałoby się ono "bardzo ważnym znakiem również dla świata i dla ruchu ekumenicznego". Papież jest otwarty na takie spotkanie, ale Patriarchat Moskiewski widzi jeszcze potrzebę wyjaśnienia pewnych kwestii. "Opatrzności Bożej musimy pozostawić to, kiedy i gdzie takie spotkanie mogłoby się odbyć" - powiedział kard. Kasper. Jednocześnie watykański hierarcha ostrzegł przed pośpiechem. Podkreślił, że upadek żelaznej kurtyny w Europie Wschodniej stanowi "niepowtarzalną historycznie szansę, której nie wolno nam zmarnować" w sferze zrastania się Europy Wschodniej i Zachodniej. Należy jednak bronić się przed utopią, że "wszyscy chrześcijanie ze wszystkich wspólnot wyznaniowych będą kiedyś stanowili jedność". Różnice będą istniały zawsze - uważa kard. Kasper.