Dni Kultury Chrześcijańskiej w Gorzowie

KAI

publikacja 30.09.2007 07:17

Wystawa fotografii Adama Bujaka, film "Plac Zbawiciela" , koncerty, wykłady i spotkania z aktorami m.in Krzysztofem Kolbergerem i Mieczysławem Hryniewiczem odbywać się będą podczas Gorzowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, które rozpoczęły się 28 września w Gorzowie Wielkopolskim i potrwają do połowy listopada.

Wystawa fotografii Adama Bujaka, film "Plac Zbawiciela" , koncerty, wykłady i spotkania z aktorami m.in Krzysztofem Kolbergerem i Mieczysławem Hryniewiczem odbywać się będą podczas Gorzowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, które rozpoczęły się 28 września w Gorzowie Wielkopolskim i potrwają do połowy listopada. 24. Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywają się w tym roku pod hasłem "Doświadczenie drogi". Zainaugurowane zostały w gorzowskiej katedrze uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji zielonogórsko - gorzowskiej bpa Adama Dyczkowskiego. Oprawę muzyczną zapewnił Wojewódzki Chór Cantabile pod dyrekcją Jadwigi Kos. Chór wykonał Psalm w języku hebrajskim. Na początku października w Bibliotece Wojewódzkiej otwarta zostanie wystawa fotografii Emilii Wójcik pt. "Wędrujemy by się spotkać". W katedrze wykład pod tytułem "Drogi spotkań" wygłosi dr Anna Karoń - Ostrowska, członek założyciel Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. W sali Jana Pawła II w parafii katedralnej rozważania i refleksje na temat mieszkańców Domu św. Brata Alberta pod hasłem "Nieodgadnione są drogi ludzkie" poprowadzi Piotr Kuśmider. Gośćmi DKCH będą także red. naczelny "W Drodze" o. Paweł Kozacki OP, gitarzysta Janusz Strobel i gorzowscy aktorzy Teatru im. Juliusza Osterwy, którzy wystawią w katedrze spektakl pt. "Apokalipsa drogą". - "Doświadczenie drogi" - to wskazówka i przypomnienie, że obok nas jest inny człowiek, przyroda i czas na kontemplację a nade wszystko moment na poczucie bliskości Boga. Podczas takich spotkań podbudowujemy siebie i staramy się być wsparciem dla bliźnich - powiedziała Teresa Klimek, prezes gorzowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, która od 9 lat kontynuuje dzieło Dni Kultury Chrześijańskiej zainicjowane przez jej nieżyjącego już męża Władysława. 24. Dni Kultury Chrześcijańskiej potrwają do listopada. W intencji organizatorów gorzowskich spotkań ewangelizacyjnych oraz za nieżyjących członków KIK-u Mszę św. w gorzowskiej katedrze na zakończenie odprawi bp pomocniczy diecezji zielonogórsko - gorzowskiej Paweł Socha. Teresa Klimek jest emerytowaną nauczycielką matematyki i informatyki. W latach 80 -tych była działaczką NSZZ "Solidarność". Tworzyła Związki Zawodowe w gorzowskich szkołach. Wielokrotnie zatrzymywana przez SB, internowana w zakładach karnych w Wawrowie, Poznaniu i Gołdapi. Pracowała m.in w Prymasowskim Komitecie Pomocy oraz Komisji ds. Interwencji i Praworządności Z.i Zb. Romaszewskich. Założyła Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.