Stosunek do życia zasadniczym kryterium wyborczym

Nasz Dziennik/a.

publikacja 01.10.2007 06:18

W naszej sytuacji politycznej, gdy prezentowane są najróżniejsze opinie, gdy padają jakże często nieuzasadnione oskarżenia, a politycy składają kolejne obietnice, trzeba przy wyborze kandydatów na posłów i na senatorów, przy wyborze partii, którą zamierzamy poprzeć, skorzystać z kryterium największego autorytetu - Jana Pawła II - największego z rodu Polaków - napisał Nasz Dziennik.

Przypominam wyniki głosowania nad umocnieniem ochrony życia w naszej Konstytucji - nad uzupełnieniem jej 38. artykułu o słowa "od poczęcia do naturalnej śmierci". Dodam, że o taką zmianę Konstytucji apelował Episkopat Polski. Jak głosowali posłowie z poszczególnych partii, ukazuje poniższa tabela. Popierajmy tylko tych, którzy opowiedzieli się w konkretnym głosowaniu za bezwarunkową ochroną życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Jak głosowali liderzy klubów poselskich: Liga Polskich Rodzin - wszyscy posłowie głosowali ZA. Platforma Obywatelska: 1. Chlebowski Zbigniew - PRZECIW 2. Rokita Jan - PRZECIW 3. Schetyna Grzegorz - PRZECIW 4. Komorowski Bronisław - PRZECIW 5. Tusk Donald - PRZECIW Polskie Stronnictwo Ludowe: 1. Grzeszczak Eugeniusz - ZA 2. Kalinowski Jarosław - PRZECIW 3. Ozga Krystyna - ZA 4. Pawlak Waldemar - ZA 5. Zych Józef - ZA Prawo i Sprawiedliwość: 1. Cymański Tadeusz - WSTRZYMAŁ SIĘ 2. Girzyński Zbigniew - ZA 3. Gosiewski Przemysław - WSTRZYMAŁ SIĘ 4. Kaczyński Jarosław - WSTRZYMAŁ SIĘ 5. Kuchciński Marek - WSTRZYMAŁ SIĘ Prawica Rzeczypospolitej: 1. Bartyzel Małgorzata - ZA 2. Jurek Marek - ZA 3. Kłeczek Dariusz Antoni - ZA 4. Piłka Marian - ZA 5. Wiśniewska Lucyna - ZA Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Filipek Krzysztof - WSTRZYMAŁ SIĘ 2. Lepper Andrzej - ZA 3. Maksymiuk Janusz - ZA 4. Piskorski Mateusz - WSTRZYMAŁ SIĘ 5. Wiśniowska Genowefa - ZA Sojusz Lewicy Demokratycznej - wszyscy posłowie głosowali PRZECIW. W przypadku tego głosowania wstrzymanie się od głosu oznaczało w praktyce zmniejszenie szans na uchwalenie nowelizacji wzmacniającej ochronę życia. Pełne zestawienie w internecie pod adresem: www.pro-life.pl Odnośnie do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, należy z ogromnym bólem przypomnieć zbrodniczą propozycję tego klubu zgłoszoną oficjalnie w czasie debaty sejmowej nad zmianą Konstytucji w dniu 26 października 2006 r. przez posłankę Annę Zielińską-Głębocką, aby wpisać do Konstytucji RP możliwość zabijania dzieci poczętych, gdy występuje duże prawdopodobieństwo poważnych, nieodwracalnych wad, nieuleczalnej choroby, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dziecko poczęte zostało w wyniku czynu zabronionego czy też kontynuacja ciąży stanowi zagrożenie zdrowia kobiety. Doświadczeni obrońcy życia informują, że po raz pierwszy zetknęli się z tak zbrodniczą, nieludzką propozycją wpisania do Konstytucji "prawa" zabijania niewinnych ludzi - poczętych dzieci.