Biskupi Europy zadowoleni ze szczytu w Lizbonie

Radio Watykańskie/J

publikacja 20.10.2007 22:40

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) jest zadowolona z wyników unijnego szczytu w Lizbonie, który zdecydował o ostatecznym kształcie nowego traktatu, reformującego Wspólnotę. Jednocześnie zachęca chrześcijan do zapoznania się z problemami i wyzwaniami podejmowanymi w debacie europejskiej.

Stanowisko biskupów 27 państw Unii przedstawił sekretarz COMECE. Prał. Noel Treanor zwraca uwagę, że jest to ważny krok, zwłaszcza jeśli chodzi o zdolność Unii Europejskiej do odpowiedzi na wyzwania związane z dobrym zarządzaniem oraz globalizacją. Artykuł 15. traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej daje Kościołom możliwość zwarcia szeregów w tym, co ich dotyczy. Pozwala mianowicie na bezpośrednie uczestnictwo w konsultacjach i w rozmowach prowadzonych na forum unijnym. „Jest to ważne, biorąc pod uwagę pewne niepokoje, jakie może wzbudzać etyczny wymiar polityki w różnych dziedzinach, jak badania naukowe, wpływ polityki Unii Europejskiej na życie rodzinne i wiele innych zagadnień” – podkreślił prał. Treanor. Traktat zostanie podpisany 13 grudnia. COMECE ma nadzieję na jego ratyfikację przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku.