Kongres nt. encykliki "Deus caritas est" w Moskwie

KAI

publikacja 21.10.2007 07:14

Przebywający w Moskwie przewodniczący Papieskiej Rady "Cor Unum", abp Paul Josef Cordes uczestniczy w rozpoczętym dziś przy katedrze Niepokalanego Poczęcia kongresie nt. encykliki papieża Benedykta XVI "Deus caritas est".

W Instytucie Cywilizacji Europejskiej hierarcha, który 24 listopada zostanie kardynałem, wygłosił odczyt na temat: "Kościół przeciw biedzie i nędzy we współczesnym świecie". Zdaniem obserwatorów życia religijnego, jego wizyta w Moskwie może być ważnym etapem w poprawie stosunków prawosławno-katolickich. Watykański gość oczekuje na ewentualne spotkanie z patriarchą Aleksym II, który według oficjalnej wersji jest chory i na razie nie może udzielić mu audiencji. Przemawiając na kongresie nt. "Deus caritas est", abp Cordes scharakteryzował pracę działaczy dobroczynnych w świetle nauczania papieskiego zawartego w encyklice. Głos zabierali równeż abp Tadeusz Kondrusiewicz, który mówił o odbiorze i zainteresowaniu encykliką w Rosji oraz abp André Lacrampe z Francji, który przedstawił zarys koncepcji diakonii w swej ojczyźnie. Po południu o wspólnotowym i indywidualnym wymiarze działalności dobroczynnej mówił nowy metropolia w Moskwie abp-nominat Paolo Pezzi. Następnie uczestnicy kongresu pracowali w grupach. Kongres zakończy się 21 października Mszą św. w katedrze Niepokalanego Poczęcia, którą koncelebrować będą abp Cordes i abp Kondrusiewicz.