Kardynał-nominat Cordes w Moskwie

Radio Watykańskie/J

publikacja 23.10.2007 21:11

Kwestia restytucji zagrabionego przez komunistów mienia kościelnego oraz problem przyznawania wiz duchownym - te dwa zagadnienia były dyskutowane podczas spotkania władz Rosji z przedstawicielami Kościoła. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum" kardynał-nominat Paul Josef Cordes oraz abp Tadeusz Kondrusiewicz.

W trakcie spotkania kardynała Cordesa z wiceprzewodniczącym Rady Federacji Rosyjskiej Aleksandrem Torszinem towarzyszący kardynałowi abp Tadeusz Kondrusiewicz upomniał się o zwrot majątku Kościoła Rzymskokatolickiego skonfiskowanego w czasach istnienia ZSRR. W odpowiedzi na te słowa Torszin stwierdził, że „pozytywnie został rozwiązany problem zwrotu budynku sakralnego w Tule, który wcześniej należał do katolików. Teraz podejmowane są decyzje co do własności katolickiej w Moskwie i szeregu miast syberyjskich”. Innym problemem poruszonym przez abp. Kondrusiewcza, do rozwiązania którego wezwał on parlamentarzystów rosyjskich jest prawo wizowe przewidujące maksymalnie dziewięciomiesięczny pobyt dla przybyłych do Rosji księży katolickich. Z zasady kapłani posyłani są na dłuższy okres pracy w Rosji, co zmusza ich do wielokrotnego przedłużania wizy, dezorganizując tym samym pracę duszpasterską. W wielu krajach dla osób duchownych przewidziano specjalny porządek wizowy umożliwiający im dłuższy pobyt. Dlatego abp Kondrusiewicz wezwał do uregulowania tego problemu w jak najszybszym terminie.