Uroczystość Wszystkich Świętych w Paryżu

Radio Watykańskie/J

publikacja 01.11.2007 18:34

Spośród wielu miejsc we Francji, gdzie spoczywają nasi Rodacy, najbardziej „polski" jest mały cmentarz w Montmorency pod Paryżem. Pochowani tam są m.in. Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Mickiewicz i Cyprian Kamil Norwid.

Miasteczko to w XIX wieku było jednym z ośrodków Wielkiej Emigracji, a dla wielu jej przedstawicieli stało się miejscem ostatniego spoczynku. Wśród pierwszych polskich mieszkańców Montmorency byli Julian Ursyn Niemcewicz i generał Karol Kniaziewicz. W tym samym kościele pochowany został przywódca Wielkiej Emigracji, książę Adam Jerzy Czartoryski i jego żona Anna (ich szczątki przeniesiono później do rodzinnego grobowca w Sieniawie). W 1856 roku na cmentarzu spoczął wieszcz Adam Mickiewicz, zmarły rok wcześniej w Konstantynopolu. Do tego samego grobowca przeniesiono ekshumowane z cmentarza Pére-Lachaise szczątki żony Mickiewicza, Celiny z Szymanowskich. Rodzinny grobowiec Mickiewiczów istnieje do dziś, ale zwłok poety tu nie ma - w 1890 roku zostały przeniesione do Krakowa, na Wawel. Drugim wieszczem pochowanym w Montmorency był Cyprian Kamil Norwid. Poeta zmarł w 1883 roku w kościelnym przytułku w Ivry pod Paryżem i tam został pochowany, ale po pięciu latach wygasła licencja na grób i szczątki przeniesiono do zbiorowej mogiły polskiej w Montmorency. Dopiero w 2001 roku urnę z ziemią z grobowca przeniesiono symbolicznie do wawelskiej Krypty Wieszczów. W Uroczystość Wszystkich Świętych, jak co roku Polacy zgromadzili się tam po południu na wspólnej Mszy św. i modlitwie za zmarłych rodaków. Eucharystii przewodniczył ks. inf. Stanisław Jeż. Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji w homilii odwołał się do eschatologii życia pozagrobowego przytaczając przykład Sługi Bożego Jana Pawła II - „To Jego życie i przejście do wieczności stało się dla całego Kościoła niepisaną encykliką przejścia człowieka do domu Ojca niebieskiego. Papież wówczas stał się przykładem dla nas, jak człowiek powinien przygotować się na spotkanie z Bogiem” - powiedział. Najlepszym wewnętrznym darem, jaki możemy ofiarować Bogu jest z naszej strony, ludzi żyjących Eucharystia i modlitwa w ich intencji. To jest konkretna i najlepsza pomoc dla nich. Po Mszy św. zostały złożone kwiaty i zapalone znicze na grobach naszych rodaków