Włochy: Kongres charyzmatyków w Rimini

Radio Watykańskie/J

publikacja 02.11.2007 20:07

Wciąż bardziej żywotnego przylgnięcia do Jezusa, by służyć Mu w braciach, życzy Benedykt XVI uczestnikom krajowego spotkania animatorów włoskich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Informuje o tym w telegramie wysłanym w imieniu Papieża watykański sekretarz stanu kard. Tarcisio Bertone.

Spotkanie odbywa się w tych dniach w Rimini (1-4 listopada), a jednym z tematów jest zagadnienie: czy Kościół znów stał się wspólnotą męczenników? Uczestnicy krajowego spotkania animatorów włoskich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym mówiąc o wierności sumieniu wskazywali na konieczność dobrej formacji wierzących. Jak podkreślono, jest ona szczególnie ważna we wszelkiego rodzaju wspólnotach i ruchach kościelnych. Dlatego też na spotkaniu w Rimini zaprezentowano dwa fundamentalne dla Ruchu Odnowy w Duchu Świętym dokumenty. Pierwszy wyznacza kierunki posługi duszpasterskiej, drugi jest ogólnowłoskim projektem formacji biblijnej, która ma być prowadzona do 2010 r. Dla uczczenia 40. rocznicy powstania katolickich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym 2 listopada wieczorem rozpoczyna się 40-godzinny maraton modlitewny. Włączą się w niego wspólnoty charyzmatyczne na całym Półwyspie Apenińskim.