"Niedziela" publikuje sondaż o lustracji duchownych

Radio Watykańskie/J

publikacja 03.11.2007 19:51

Na zlecenie "Niedzieli" Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadził pierwsze w Polsce badania, w których o sprawy lustracji duchownych zapytano samych katolików - wierzących i praktykujących. Wyniki badań opublikowane zostaną w najnowszym 45. numerze pisma.

Badaniami kierował ks. prof. Witold Zdaniewicz. Instytut zadał respondentom trzy pytania: o opinię w sprawie lustracji? O stosunek do księdza, który miał w przeszłości jakieś kontakty ze służbami oraz o rzetelność mediów przedstawianiu faktów lustracji księży. Z badań wynika, że 67 proc. katolików opowiedziało się za potrzebą lustracji. Przy czym 84 proc. uczestników ankiety stwierdziło, że informacje z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej nie miałyby wpływu na poziom ich zaufania do duchownych. "Katolicy chcą lustracji, zaznaczając jednocześnie, że nawet gdyby okazało się, iż jakiś duchowny miał w przeszłości kontakty ze służbami bezpieczeństwa, to nadal darzyliby go zaufaniem", komentuje wyniki badań na łamach "Niedzieli" ks. Paweł Rozpiątkowski. "Katolicy są skłonni wybaczyć pomyłki i błędy z przeszłości. Zdecydowana większość badanych podkreślała, że ewentualne negatywne fakty, które wypłynęłyby w trakcie lustracji, nie osłabiłyby ich zaufania do konkretnego duchownego", pisze ks. Rozpiątkowski. Interesujące jest też, wysokie zaufanie, z jakim katoliccy respondenci odnoszą się do mediów. Prawie wszyscy badani uważają, że media prawdziwie przedstawiają fakty lustracji księży.