Przedziwna rzecz - te Dróżki

KAI

publikacja 04.11.2007 05:41

TVP o/Kraków i Dziennik Polski zainaugurowały akcję mającą na celu zebranie funduszy na ratowanie Dróżek w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przebiega ona pod hasłem "Przedziwna rzecz - te Dróżki".

Rozłożone na sześciokilometrowej trasie 44 kościoły i kaplice, a wraz z nimi pielgrzymi szlak oraz zabytkowy drzewostan, wymagają natychmiastowych zabiegów konserwatorskich, a niektóre także prac budowlanych. Wysiłki stróżów sanktuarium zmierzające do ratowania tego duchowego i materialnego dziedzictwa, wpisanego na listę UNESCO, wspierane są przez wiernych pielgrzymów, oraz w ostatnich latach, przez Ministerstwo Kultury. Jednakże liczba obiektów i skala zniszczeń spowodowanych przez upływający czas, każe zintensyfikować działania zmierzające do przywrócenia dawnej świetności kalwaryjskim obiektom sakralnym. Wiele kościołów i kaplic, liczących ponad 400 lat, jest w bardzo złym stanie. Zanieczyszczone powietrze spowodowane emisją szkodliwych substancji chemicznych ma negatywny wpływ zarówno na obiekty architektoniczne, jak i roślinność parku pielgrzymkowego. Nadmierna wilgoć i zagrzybienie powodują pęknięcie ścian, niszczenie polichromii oraz wystroju kaplic tj. ołtarzy i umieszczonych w nich obrazów. Wielkim zagrożeniem dla krajobrazu kulturowego sanktuarium kalwaryjskiego, zdaniem prof. Anny Mitkowskiej z Instytutu Architektury Politechniki Krakowskiej, jest napór cywilizacyjny, widoczny w przeroście osadnictwa na terenach objętych ścisłą ochroną konserwatorską, a także niekontrolowany rozrost komunikacji kołowej, który przyczynia się do dewastacji zabytkowej nawierzchni Dróżek. Inicjatorami akcji ratowania Dróżek są Anna Waśkowska z TVP O/Kraków i Alina Duda z Dziennika Polskiego oraz kustosz kalwaryjskiego sanktuarium, o. Damian Muskus. Honorowy patronat nad akcją objęli metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz i marszałek małopolski Marek Nawara. Otwarte zostało konto, na które można wpłacać pieniądze: BPH o/Kalwaria Zebrzydowska 53-10600076-000033000052-7673 z dopiskiem "Kalwaryjskie Dróżki".