Luteranie: Polsko-slowackie partnerstwo

www.luteranie.pl/J

publikacja 06.11.2007 10:59

W niedzielę 4 listopada podczas nabożeństwa w kościele Jezusowym w Cieszynie podpisane zostało Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Kościołem Ewangelickim Augsburskiego Wyznania na Słowacji a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP.

Dokument ten w imieniu Kościoła na Słowacji podpisali Biskup Generalny ks. dr Miloš Klátik oraz Generalny Inspektor Pavel Delinga, zaś w imieniu polskiego Kościoła luterańskiego swoje podpisy na dokumencie złożyli ks. Janusz Jagucki – Biskup Kościoła oraz Adam Pastucha – Wiceprezes Konsystorza. Dokument dotyczy współpracy na różnych polach życia kościelnego, począwszy od kontaktów na poziomie parafialnym, wzajemnych wizyt, uczestnictwie w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych, poprzez wymianę duchownych, studentów teologii, pracowników diakonii i innych instytucji kościelnych. W porozumieniu mowa jest o wymianie informacji i doświadczeń, a także pogłębieniu i poszerzeniu współpracy w obszarze szkolnictwa kościelnego i pracy diakonijnej. Biskupi obydwu Kościołów zobowiązali się do dialogu w sprawach dotyczących aktualnych pytań wiary, a także do konsultowania i uzgadniania wspólnych stanowisk w ważnych kwestiach dotyczących Kościoła ewangelickiego w Polsce i na Słowacji. W dokumencie podkreślone zostało znaczenie reprezentacji stanowisk obu kościołów na forach międzynarodowych. W rozmowach pomiędzy przedstawicielami Kościoła na Słowacji, a Biskupem Kościoła Januszem Jaguckim, Biskupem Pawłem Anweilerem, radcami i pracownikami Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, które miały miejsce w Domu Rekolekcyjnym Księżówka w Wiśle, w sobotę 3 listopada, wielokrotnie podkreślano znaczenie współpracy dla obu Kościołów i państw. Przypomniane zostały nie tylko wydarzenia z przeszłości, które łączą Luteran z Polski i Słowacji, ale także rozmawiano o wspólnych współczesnych wyzwaniach dla obu Kościołów. Osoby obecne na spotkaniu podały wiele przykładów już istniejącej bliskiej współpracy polsko-słowackiej. Poprzednie porozumienie pomiędzy Kościołami ewangelickimi w Polsce i na Słowacji podpisano w 2002 r. na okres pięciu lat. Partnerstwo i współpraca pomiędzy bratnimi kościołami, o których mowa w dokumencie podpisanym 4 listopada w Cieszynie, nie zostały tym razem ograniczone czasowo.