Kraków: Niezwykła ekspozycja na Wawelu

Radio Watykańskie/J

publikacja 06.11.2007 22:32

Włócznia św. Maurycego, Rotullus, krzyż z diademów książęcych, pierścień św. Stanisława i inne bezcenne obiekty znalazły się na wystawie "Źródła kultury duchowej Krakowa". Ekspozycję można oglądać w Muzeum Katedralnym na Wawelu.

Przedstawia ona najcenniejsze archiwalia i dzieła sztuki sakralnej z początków państwowości i Kościoła w Polsce. Wśród nich znajduje się księga „Praedicationes” – najstarsza księga w Polsce – mówi współorganizator wystawy ks. prof. Grzegorz Ryś: „Pokażemy najstarszą książkę w Polsce – Predicationes napisaną przed 800 rokiem. Sama ta księga pokazuje, czym była Europa wczesnośredniowieczna i czym była przynależność Polski do tej grupy kulturowej” – powiedział ks. Grzegorz Ryś. Wiele zabytków prezentowanych jest po raz pierwszy. Wydarzeniem wystawy jest pierwsza w historii ekspozycja tzw. Rotullusa, czyli spisu cudów za wstawiennictwem św. Stanisława: „Próbowaliśmy pokazać rozwinięty trzy i pół metrowy zwój z zapisem cudów przypisywanych wstawiennictwu św. Stanisława. Zwój został spisany w Krakowie w roku 1252 w obecności legata papieskiego Jakuba z Velletri, który robił tutaj proces kanonizacyjny św. Stanisława na miejscu. Wtedy sporządzono redakcje cudów św. Stanisława w dwóch kopiach, jedna kopia została przedstawiona Papieżowi, druga pozostała na miejscu i nigdy nie była pokazywana, wreszcie będzie eksponowana” - powiedział ks. prof. Ryś. Większość z prezentowanych na wystawie zabytków pochodzi ze Skarbca Katedry na Wawelu i Archiwum Kapituły Metropolitalnej. Niewielką część eksponatów wypożyczono ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie i kilku parafii.