Hiszpania: Kościół informuje o swej misji

Radio Watykańskie/J

publikacja 07.11.2007 23:33

W Hiszpanii ruszyła kampania medialna, która ma ukazać misję Kościoła katolickiego oraz działalność, jaką realizuje na rzecz społeczeństwa. Kampania informuje również o nowym systemie finansowania Kościoła, który polega m.in. na dobrowolnym przyznaniu 7 promili kwoty podatku na jego potrzeby.

Pierwsza faza kampanii, która potrwa do 7 grudnia, obejmie telewizję, prasę oraz internet. W telewizji zostaną zaprezentowane jednominutowe spoty informacyjne, które będą wyjaśniały, na czym polega nowość umów pomiędzy państwem a Stolicą Apostolską. Z kolei inne spoty przedstawią świadectwa kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych i osób świeckich, którzy prowadzą misję Kościoła na różnych płaszczyznach życia społecznego. Kampania ukazuje, że Kościół katolicki stanowi część życia powszedniego w naszym kraju – czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Jest obecny w najważniejszych wydarzeniach w życiu poszczególnych osób. Członkowie Kościoła oddają swoje życie drugim, prowadząc działalność dyskretną i wielokrotnie ignorowaną, ale która jest niezbędna dla dobra wspólnego społeczeństwa. Ponadto Kościół ma tysiące misjonarzy rozsianych po całym świecie, którzy stoją u boku bliźniego, zwłaszcza zaś najbardziej potrzebujących.