Indie: 464 ataki na chrześcijan w ciągu 20 miesięcy

KAI/J

publikacja 08.11.2007 09:17

W ciągu ostatnich 20 miesięcy odnotowano w Indiach 464 ataki na chrześcijan. Najwięcej, bo aż 87 antychrześcijańskich wystąpień miało miejsce w stanie Karnataka, na zachodnim wybrzeżu półwyspu indyjskiego, 30 ataków wydarzyło się w stanie Madhya Pradesh. Większość zajść miała charakter masowy.

Indyjska organizacja pozarządowa Światowa Rada Indyjskich Chrześcijan (GCIC) przesłała raport w tej sprawie do indyjskiej Narodowej Komisji Praw Człowieka. Zdaniem GCIC wzrost liczby ataków na chrześcijan w stanie Karnataka związany jest z przystąpieniem do koalicji rządowej skrajnie nacjonalistyczno-hinduistycznej Indyjskiej Partii Ludowej (Bharatiya Janata Party). W opinii chrześcijańskiej organizacji policja w większości przypadków odmawia rejestrowania ataków lub nie przeprowadza poważnego śledztwa, a nierzadko zgłoszenie zajścia obraca się przeciw ofiarom przemocy. Przewodniczący komisji praw człowieka przekazał kopię raportu władzom stanowym. Spotka się on również z urzędnikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny, którzy w ciągu trzech tygodni będę mieli przedstawić wyniki dochodzenia w tej sprawie.