Sesja publiczna akademii papieskich o męczennikach i charytatywnych dziełach Kościoła

Radio Watykańskie/J

publikacja 08.11.2007 21:59

Miłość Boga objawia się szczególnie w męczeństwie ponoszonym za wiarę i w dziełach charytatywnych Kościoła - przypomniał Papież w przesłaniu do uczestników 12. sesji publicznej papieskich akademii, która odbyła się 8 listopada na Watykanie.

W dorocznych wspólnych sesjach uczestniczy 7 takich akademii – mianowicie św. Tomasza z Akwinu, Teologiczna, Niepokalanej, Maryjna, Sztuk Pięknych i Literatury, Archeologii oraz Kultu Męczenników. Instytucje te zrzeszają uczonych, pisarzy i artystów. Powstały w Rzymie w różnych epokach, od XVI do XX wieku, w większości jednak w XIX stuleciu. Podejmowane przez nie inicjatywy – podkreśla Ojciec Święty w przesłaniu – mają na celu promowanie w Kościele i w środowiskach świeckich kultury godnej człowieka. Winna ona ukazywać piękno życia chrześcijańskiego, odpowiadając na coraz liczniejsze wyzwania obecnego kontekstu kulturowego i religijnego. Radą koordynującą współpracę wspomnianych akademii kieruje abp Gianfranco Ravasi. Pełni tę funkcję jako przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury. „W tym roku zadanie przygotowania sesji przypadło w udziale Papieskiej Rzymskiej Akademii Archeologii i Papieskiej Akademii Kultu Męczenników - powiedział Radiu Watykańskiemu abp Ravasi. Wybrały one temat: «Świadkowie Jego miłości. Miłość Boga ukazana przez męczenników i w dziełach Kościoła». Temat ten zaczerpnięto z adhortacji apostolskiej Benedykta XVI «Sacramentum caritatis». Jest to refleksja o świadectwie”. W przesłaniu do uczestników sesji Papież zaznacza, że przez konsekwentne, dawane z przekonaniem świadectwo wierzących „prawda o miłości Bożej dociera w historii do człowieka”. Świadectwo chrześcijańskich męczenników – zarówno pierwszych wieków, jak i naszych czasów – to najwyższy wyraz miłości Boga. Godne uwagi są też wszystkie dzieła charytatywne, prowadzone przez 20 wieków historii chrześcijaństwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi najuboższych ukazuje się konkretnie ścisły związek między miłością Boga i bliźniego – pisze Benedykt XVI. Jan Paweł II ustanowił przed 11 laty (w 1996 r.) specjalną nagrodę papieskich akademii. Jej celem jest popieranie badań młodych uczonych oraz działalności szczególnie zasłużonych instytucji. Przyznaje ją Papież na propozycję rady koordynującej prace tych akademii. Tym razem nagrodę otrzymał Antongiulio Granelli za obronioną na rzymskim uniwersytecie państwowym „La Sapienza” pracę doktorską o katakumbach św. Pamfila przy Via Salaria w Rzymie. Ponadto Benedykt XVI przyznał, również na propozycję wspomnianej rady, medal pontyfikatu za poświęconą apologetycznemu znaczeniu rzymskich katakumb książkę Massimiliana Ghilardiego „Arsenały wiary”.